5 Aj of Staf

laf stelt hij zijn
geweten verder weg
legt de duistere
pijnlijke zaken
van zijn leven
op de nek van Je-Zus
loopt met hel en
voorbeden met duivels
geprojecteerd op
Je-Zus rond

snoert geliefden de mond
zet ze in de hel en vertelt
dat ze zich moeten bekeren

zelfreflectie verloren
in de Tia-s die gloren
aan de bloeddruk en het stuk
onbenul van een zus die alles
zou willen betalen en bepalen in jouw wanen
lanen gevuld met leeuwen en beren onder je bed

Je-Zus verdient het daglicht niet
als Je-Zus je ziet, wordt
de ballon van gezondheid doorstoken
is de tijd van samen huilen
aangebroken, dan maar hier en daar
Je-Zus in het hellevuur gezet

Puur uit niet aangeboren hersenletsel
geweten weggevreten en hierna
uit te tekenen Saturnusringen
waar gevallen engelen zingen
omringen archonten het pand
in je hart landt geen licht
het is uitgedoofd in ongeoorloofd
spelen met je arbeids-ethos
het liep wel los

nu is het Je-Zus die het heeft gedaan
aangenaam de vervloekingen en doodgezwegen
wanhoop, gaat op de loop met het laatste
restje gezond verstand
overgenomen en overmand door demonen
wanen en angst

traan

stilte
tranen
in ons hart

derde jaar
buitengesloten
door het nichtje
dat ons zo diep
dierbaar is

en haar vader
mijn enige broer …

rationeel aanvaardt -meestal-
emotioneel levend begraven

zonder afscheid
blijft een ding

4 E of Weg

loop je met mij mee
als ik voor twee pijn draag
vraag niet veel alleen
jouw liefdevolle aandacht
als warme mantel om mij heen
voor even zodat het beleven
verlicht wordt in nabijheid
van zielsverwantschap

will you walk with me
as I bear pain for two
don’t ask for much alone
your loving attention
as a warm cloak around me
for a moment so that experiencing
is relieved in closeness
of kindred spirits

PadS 20230129

Mensen
zalen
woorden
tonen
klanken
oren
horen
stemmen
in talen
die harten
openen

mensen
duister
spotlights
kort de tijd
eindeloos
geluk en plezier
PadS was anders
leuker
voller
beter
dan ooit
tevoren …

Met dank aan het Corona subsidiefonds, mijn lieve samenwerkcollega’s en alle schrijvers (en luisteraars) die de moeite namen om te komen, te delen, te zijn.

3 B’atz of Aap

raap moed bijeen
alleen in de nacht
wacht een spook
naast het sprookje

 

deze morgen
met wolken
en beloften
breekt door

de grauwe sluiers
en schept een lach

 

gather courage
alone in the night
a ghost waits
next to the fairy tale

 

 

this morning
with clouds
and promises
breaks through

the gray veils
and creates a smile

2 Tz’i of Hond

het duale
conflicten
tegenstellingen
hellingen
vouwen zich
bouwen later
en katten
miauwen bij
gemis aan
hun baasjes
die als bange
haasjes
de bergen
in zijn
gevlucht

de lucht
zwanger van angst
om de bom
en kom ik trom
dans traag en
vraag …

gerechtigheid

the dual
conflicts
contradictions
slopes
fold
build later
and cats
meow at
lack of
their owners
who like frightened
hares
the mountains
into
fled

the sky
pregnant with fear
for the bomb
and come I drum
dance slowly and
ask …

justice

De Dorpsdichter in Ons Lokaal

Lieve grote en kleine kinderen
welkom in het land van de dromende toekomst
we leven vandaag in een wereld vol toverwoorden

Dromen jullie toverwoorden mee
in de toverwoordenwereld is geen geweld
iedereen is gelukkig en blij.

Dromen jullie verder mee met mij?

Willen jullie op straat en in de tuin spelen?
Bessen plukken
jam maken
duizend zoete vruchten
smaken naar meer

Woorden schrijven keer op keer
zonneliedjes
melodietjes
levensverhalen
gezongen door nachtegalen

Dromen jullie verder mee met mij?

We zingen om het vuur
in het nachtelijk uur
dansen rond en rond
met liedjes en muziek

Eten de lekkerste pannenkoeken
vertellen sprookjes uit boeken

Vandaag leven hier in “Ons Lokaal”
voor ons allemaal
duizend toverwoorden
in volle vrijheid

Alle tijd voor vrolijkheid
en sprankelende waarheid

Als de tijd het vraagt
vult taal ons mooie Houten

zo vertelt mijn glazen bol
heeft Houten de beste, liefste, ondeugendste
dorpsdichter van de wereld
die het droom-dans-spel mooi vertelt.

1 Toj of Water

lief mij
sta mij blij
bij en laaf
je aan de
stralend
oranje
ochtendzon

je kon
en kunt
de stunt
niet draaien

wel maaien
wij het gras
en zaaien
bloemenweides
voor de zomer

 

dear me
make me happy
at and care for
you to the
radiant
orange
morning sun
you could
and cant
turn
the heat
mowing we the grass
and sowing flower
meadows for the summer

12 Kej of Hert

jouw wensen en dromen
verbonden met voorheen
uit de toekomst getrokken
in het moment waar je
staat …

jouw misstappen lappen
de een oude deken niet op
het bewustzijn hierover
tekent bloemen in de lucht
kleurt …

het dankbare besef dat alles
dat in liefde en oprechtheid
vanuit verbinding geboren
kans op (over) leven geeft
eindeloos …

 

your wishes and dreams
connected with before
pulled from the future
into the moment where you
standing …

your missteps lapping up
the one old blanket not
the awareness of it
draws flowers in the air
colors …

the grateful realization that everything
that in love and sincerity
born from connection
gives chance for (over) life
endless …

Transhumanisme

Transhumanisme
de transitie van mens
naar robot
is dat de toekomst
van de grote omslag?

Post transhumanisme
de bezieling afgedaan
tot robot
de te hacken mens
naar Harari, kan maar niet

in mijn toekomstbeeld
gevangen worden

Gevangen door oligarchen
en patriargen in NGO’s
manipulatieve pedofilie
als controle middel

Waar zijn de 8 miljoen
kinderen per jaar
die zomaar verdwijnen?

nav: Reiner Fuellmich interviewt ex-VN topman Călin Georgescu uit Roemenië die 17 jaar voor de VN werkzaam was

11 Kame of Transformatie

de elektrische ladingen
tintelen in hoofd en handen
het hart duizend tranen latend
we spreken met ogen en zwijgen

met de tong, die slechts de
oppervlakkigheden weet
af te tasten op zoet en zuur

 

the electrical charges
tingling in head and hands
the heart shedding a thousand tears
we speak with eyes and silence

with the tongue that knows only the
superficialities
scanning for sweet and sour

10 Kan of Slang

ze vormen een heilige huwelijk
het mannelijke en vrouwelijke
niet alleen in relaties buiten jou
veel meer en eerder nog in het
fysieke tast en hormonaal systeem
uit leem gegoten lijven met stromen
die op en neder vloeien

they form a sacred marriage
the masculine and feminine
not only in relationships outside you
much more and sooner in the
physical touch and hormonal system
bodies cast from clay with streams
flowing up and down

9 K’at of hagedis

wij twee gemeenschappelijk
in bewegingen die wiegen
lieven en verheffen

we leggen ons neder in een
enclave onder ceders, op mos
een trosje bessen en druiven

strelend kleuren zij de wangen
verlangen vurig en geaard
baart een liefderijk …

 

we two in common
in movements that sway
love and exalt

we settle down in an
enclave under cedars, on moss
a bunch of berries and grapes

caressing they color the cheeks
Longing ardent and grounded
gives birth to a loving …

8 Aq’ab’al of Nacht

ze lacht en geniet

in een grijs gebied
waar leegte zwijgt
stilte fluisterend

spreekt, breekt zij
trauma door en boort
levensvreugde aan …

 

 

she smiles and enjoys
in a gray area
where emptiness is silent
silence whispering

speaks, she breaks through
trauma and taps into
joie de vivre …

 

Deze vond ik:

And then We were found
The one thing we’ve learned, is there’s one thing for sure
that history is there’s who would write it
That those who would rule, would give us their truth
and force us all here to recite it
From Ancient Greek cultures, to grand Persian sultans
to empires of Egypt and Rome
and China’s great wall, speaks nothing at all
of culture and history at home
Was ours not worth knowing? Our people, our story?
Of customs that long had been here
Of a world that was true, and not really brand new
On record for thousands of years
Their history portrays, we were sadly misplaced
When three Spanish ships ran aground
And five hundred nations received their salvation
after waiting so long to be found
But we did pretty good for being ‘lost in the woods
dating back to 10 thousand BC
Our writings were words, not hieroglyph forms
like those found in Egypt and Greece
Our writings have shown, this long had been home
and something the Maya were proud of
For infinite seasons, their garden of Eden
was one they were never cast out of
The Anasazi had built a palace with cliffs
which spirit inspired the thunder
This great canyon remains in four-corner states
A Mecca they simply called Wonder
So why weren’t we schooled of this nation of jewels
with traditions we still remember?
A culture so near that in twelve hundred years
we’d be taking a train up to Denver
Fort Ancients evolved with what they would call
Three Sisters of corn, squash and beans
And before they were found, their Great Serpent Mound
was crowned at Ohio Brush Creek
The Cahokian tribes built their cities astride
the greatest American rivers
One village maintained, and completely sustained
thirty nine thousand civilians
But one of the greatest nations of Natives
emerged from a Nahua reliance
From the Mexico Valley stood a glorious palace
brought forth by the Aztec alliance
The pyramid culture was left for the future
which spoke of the people’s creator
And we’d truly admired the Incan Empire
which prospered around the equator
Before they were found the Taíno were strong
and harvested land and the sea
They used ancient ways for travel and trade
while maintaining the guidelines for peace
For thousands of years, these nations were here
with resources, wealth and with power
Sharing assets abound, before they were found
Before the fruit had turned sour
Then Columbus showed up with three loads of nuts
The Taíno received them as friends
The white folks had thought the Natives were lost
And Natives were sure it was them
Though cordial at first, this visit got worse
They resembled those guests we all know
They wear out their welcome, won’t do what you tell them
and seems like they’ll never go home
On their very next trip they had seventeen ships
and the Natives would soon to discover
they weren’t here to trade, but to kill and enslave
and make riches for only each other
In a four year time two-thirds of them died
a genocide in a full swing
Slaying young and the old, for God and for gold
for them was that’s very same thing
The Columbus regime, was a killing machine
that ruled with terror and fear
This man once admired was finally fired
so brutal he scared his own peers
But his rule still applied that all Natives must die
throughout the Caribbean nations
And a million once strong were soon dead and gone
through murder, disease and starvation
We were much better off back when we were lost
back when we could truly excel
One way or another all Natives discovered
Columbus was sent here from hell
And this is the case to destroy a whole race
with no trace of hundreds of nations
Telling natives in class, enshrined Euro-trash
is honored for killing relations
And by teaching our youth their version of truth
is keeping their legend intact
They’re entitled to keep the opinions they reap
but never entitled to facts
And that’s where it’s at, they’re ashamed of the facts
of what they had done to the Natives
they can’t figure out, just how to slide out
from lies that they’ve created
So on Columbus day we’ll rain on parades
To compete with the lies and distortion
The facts they’re bending denies ethnic cleansing
that happened in massive proportions
If it’s Columbus you want, he’s yours but don’t flaunt
by teaching this perjury in class
Though Natives are known for signals of smoke
We don’t need it blown up our Ass
(Author) Daaxkoowadein

 

7 Iq’ of Wind

Razend wispelturig
draaien maait hij
het zand onder voeten
weg, van jou

razen wispelturig
huilt hij zijn woede
zingt het in de oren
van de mens

de grens is bereikt
hij en zij kijken en wijken
niet meer voor fictie
geen sprookjes

vandaag.

 

Raging fickle
turning he mows
The sand under feet
away, from you

raging fickle
cries his rage
sings it in the ears
of man

the limit is reached
he and she watch and give way
no more fiction
no fairy tales

today.

 

 

Verborgen schatten

Zie je dat?
die haan op de hoek
de rode koeien
bij de Rietplas.

Zie je dat?
zoveel verborgen
historie en fantasie
samen vallend

doorheen ons
prachtig mooie Houten
stad en platte land
vol herinneringen.

Kerktorens en kastelen
kleine juwelen in linies
vastgehouden bewijs
verhalen zijn verteld …

De boeken en munten
een enkele oude boom
nieuwe en eeuwen oude
kromme waterlijnen …

5 Ajpu of Licht

hé jij
sta je mij toe
om hoe dan ook
het midden
uit te meten

vergeten linten
vangen getallen
in een zachte rand

handen strekken
zich uit en voelen
en voeren
getemd wild

 

hé jij
sta je mij toe
om hoe dan ook
het midden
uit te meten

vergeten linten
vangen getallen
in een zachte rand

handen strekken
zich uit en voelen
en voeren
getemd wild

4 Kawoq of Regenstorm

vorm mij een gedachten
zo ik wacht in het oog
van de orkaan tot langzaam
het bestaan van geweld
oplost en de zon zijn
gelaat over de straten
laat schijnen

 

form me a thought
so I wait in the eye
of the hurricane until slowly
the existence of violence
dissolves and the sun sets its
face over the streets
shine

3 Thijax

mijn vriendschap met woorden
de akkoorden die letters vormen
uit tikkende vingers op een bord

hier worden verhalen gedicht
gezichten beschreven en levens
van klankbetekenis voorzien

mijn vriendschap met woorden
de lettergrepen breken het zwijgen
we verblijven in illusie en conclusies

worden gemaakt en verbroken
we stoken de kachel op en branden
de koude uit onze handen

met woorden die vriendschap
aanduiden en uitspreken, hier
smeken de punten en komma’s

om rust
op de plaats

 

my friendship with words
the chords that form letters
from tapping fingers on a board

here stories are poemed
faces described and lives
with sound meaning

my friendship with words
the syllables break the silence
we dwell in illusion and conclusions

are made and broken
we stoke the stove and burn
the cold from our hands

with words that indicate friendship
denote and pronounce, here
the dots and commas

for rest
in place

 

2 Noj of Denker

de denker schenkt wijn
in lekkende glazen
wazig de beelden en taal
die helemaal tot de schaal
diep te midden, een kern
van waarheid vindt

 

the thinker pours wine
into leaking glasses
blurred the images and language
that all the way to the bowl
deep in the middle a core
of truth

1 Ajmaq of uil

Geef me de antwoorden
op vragen uit verboden
kennis en dieper weten
waar vergeten namen
en overleden kinderen
steeds hernoemd een
herkansing kregen tot
een van hen overleefde

dertien kinderen baren
de laatste drie overleven
voor even … langer dan
een kleutertijd

 

(stamboom familie Mol)

 

Herkomst en betekenis Arie

Arie is afgeleid van Adrianus. Adrianus is een jongensnaam die ‘inwoner van Adria’ of ‘afkomstig uit Adria’ betekent. Adria ligt in Italië, de Adriatische Zee heeft zijn naam ook aan deze plaats te danken. Het zand langs de kust van de Adriatische Zee is donkergekleurd en de naam Adria wordt daarom in verband gebracht met het Latijnse woord voor donker of dofzwart, ‘ater’.

In de middeleeuwen kwam deze naam naar Nederland, er is al een vermelding uit 988 van een Odriana, maar de naam werd pas echt populair in de vijftiende eeuw. Langzamerhand kwamen er ook vrouwelijke varianten, eerst bij de hoge adel, in de zestiende eeuw ook bij de burgerij.

Verbinding in NAH

Je geheugen en karakter zo
zeer aangetast in levensdrama
een pyjama ondersteboven
je partner in een duister verleden
vermengd met je moeder en
kleuterjuf.

Grijsachtig duf zoek je
naar je verloren trouwring
die al jaren terug teloor ging

je waarneming is bijzonder
bruin aangetast in hersenletsel
ontstaan in een moment
van onachtzaamheid, dat ongeval
de val van de steiger, legt er
een breekijzer onder

waanzin en schemering
in je hoofd

niet gedoofd je humor
gelijk een peuter, leuter
je brabbelletters naar je vrouw
die geen vrouw meer voor je is
een aanwezigheid slechts

zij strijdt hartstochtelijk
voor menswaardigheid met soms
een uitstapje naar de wereld
in het Huis van Houten.

13 Tz’ikin of Adelaar

je mag
raakt zacht
neemt op
stelt uit

je kust
raakt zacht
verwarmt
een huid

liefde zweeft
over zwarte velden
vertelden mij

een sprookje
vol schoonheid
uit eeuwigheid

 

you may
touches softly
picks up
defers

you kiss
touches softly
warms
a skin

love floats
over black fields
told me

a fairy tale
full of beauty
from eternity

 

10 E of Weg

wandel samen
of alleen
neem je handen
op en leg ze
neer op die koude
arm om de Ander
warm te lopen
voor wat hoop
in samen zijn

 

wandel samen
en alleen
neem je voeten
laat ze lopen
op een groen grasland
zie de ogen van
het leven naast
tegenover, voor
achter op je weg

 

walk together
or alone
take your hands
up and put them
down on that cold
arm to warm the Other
warm
for some hope
in being together

 

walk together
and alone
take your feet
let them walk
on a green grassland
see the eyes of
life beside
opposite, in front
behind on your way

9 B’atz of Aap

dank voor het leven
de liefde
het huwelijk
tussen ziel en lijf
blijf de dagen
aftasten en de man
uit vrouwen geboren
verloren in waan
van het omgekeerde
bestaan van wijsheid
laat voor de eeuwigheid
de stilte herboren
verloren wijsheid
in stilte leren horen

 

thanks for life
love
the marriage
between soul and body
stay the days
scanning and the man
born of women
lost in delusion
of the inverse
existence of wisdom
let for eternity
silence reborn
lost wisdom
in silence learn to hear

Vrijheid

Werelden
op hun kop
alle richtingen
verspringen
dringen zich op
spreken zich uit

zwijgen
blijven
zoeken
naar balans

een kans
speelt dansend
door de middag

er ligt een lach
op gezichten

waar oren doven
in pijn uit helse herrie
van slechte versterkers …

7 Toj

Kan een afbeelding zijn van staanoffer jij
jezelf op
en laat je
mij je huis
vangen

thuis in het leven
omgeven met liefde
heffen wij
ons gezicht

naar het zuivere
licht

 

do you
yourself
and let
me your home
catch

home in life
surrounded by love
we lift
our faces

towards the pure
light

6 Q’anil of Ster

leef er stil en rakelings op los
liefje tos en tast in het duister
van je eigen schaduwen
spring met de poema als je gids
sterk en lenig over de schaduwen

laat kraai de wet leren lezen
dans met de zwaan droomtijden in
opdat de sterren van je zielenkracht
zich eindelijk eindeloos hoog en
intens diep verdichten in een gouden
regenboog dans …

 

live there silently and rakishly
sweet tos and grope in the darkness
of your own shadows
Jump with the cougar as your guide
Strong and agile over the shadows

Let crow learn to read the law
Dance with the swan into dream times
So that the stars of your soul force
Finally condense themselves endlessly high and
intensely deep in a golden
rainbow dance …

Vrijheid

vrijheid kent grenzen

doch het oordeel
over wonderen en ervaringen

gedachten besturingen
van buitenaf blijven

-ook buiten Statisme, zo
gelegen naast Satanisme-

uit den boze

stop dan met aandacht leggen
bij dat wat je niet wilt

leef voor-beeldig
door niet te schrijven
slechts te doen …

benoem mij niet
zie mij in de ogen
luister met je hart
spreek met je ziel

bewust van je eigen trauma, heel je
dan vegen we elkaars  tranen teder af

wanen verlaten je leven
als je ze wakker kust
je voeten afveegt op de mat

dat kleine wat
in het wie

nu wij vlindervrij vliegen
en honing uit stampers proeven

4 Kame of Transformatie

he lieve
grieven
leven
in het binnen
van buitenaf

laat ons springen
zingen in de regen
tegen waanzin en bedrog

leer ons lachen
prachtige rozen dromen
vanuit een liefderijk

 

hey dear
vex life
in the interior
from the outside
let’s jump singing
in the rain
against madness
and deceit
teach us to laugh
beautiful roses dreams
from a loving kingdom

 

Dorpsdichter

dorpsdichters dragen woorden aan
deze vatten vol verweer duizenden
volgeschreven bladen beleid met
een vette knipoog samen

dragen kanttekeningen aan
vatten de waanzin met een tip
van de tong samen
(met) een lang verhaal kort

hier wordt de tijdgeest beschreven
onderwezen en bovenlangs geleid
de tijd waarin de nar de koning
met een grap en grol een spiegel gaf

laf genoeg is dit vergeten in een
lange weerzin tegen reflectoren
die sensoren van het leven dragen
wordt aan fictieve woorden zin gegeven

welke woorden de dichters met bezieling
een hartenklop toedichten

3 Kan

droom je leven
heel en even maar
een gebaar
van waanzin
vol realisme

isme is fragiel
een hielprik voorbij
vrij van beslag
op blote voeten

 

dream your life
very and just
for a moment
a gesture of madness
full of realism
ism is fragile
a heel prick
past free
of herd barefoot

2 K’at of Hagedis

waar je duale denken
de wenken van de tijd
doorheen de nachten
verblijdt met dromen
wanen en realiteiten
die ondanks en dankzij
de redelijke ratio
vanzelfsprekendheden
vragend op de kop zet

where your dual thinking
the beck and call of time
throughout the nights
rejoices with dreams
delusions and realities
which is despite and thanks to
the reasonable ratio
self-evident questioningly
turned upside down

Nieuwjaarswandeling

Een telefoontje
autorit naar Breda
witte beker thee

lange wandeling door stad en bos
langs water en door regenplassen
duizenden woorden en gevoelens
levenservaringen gedeeld, gevoeld, geduid

terug luidt de koker water heet
drinken we thee met dat ene
stukje oliebol vol grillen en sprieten
met liefde en geduld in huisvlijt
stil aangeraakt door verre verloren familie

1 Aq’ab’al of Dageraad

tussen slapen
en waken
kruislings dagen
lagen en sprankels
in duizenden
fragmenten
ineen en uiteen
rolbaar en golvend
de sinus

tussen slapen
en waken
kruislings vragen
lagen en sprankels
in miljoenen
vormen en kleuren
ineen en uiteen
bewegend en levend
in liefde

 

between sleeping
and watch
crosswise days
layers and sparkles
in thousands fragments
in one and apart
rollable and wavy
the sinus
between sleeping
and watch cross-ask
layers and sparkles
in millions shapes and colours
in one and apart
moving and alive
in love