Do no harm

Do no harm
Het is niet geoorloofd, andersmens eigendommen, politici en ambtenaren schade toe te brengen …
.
omgekeerd lijkt alles te mogen …
.
Kinderen uit huis om schulden
die toeslagen en misleidende
computer markeringen als ellende
in ongekende omslagen windt
.
Do no harm…
.
als je dat over een massa uitspreekt
breekt er een moment aan
dat je vooral zelf het voorbeeld
zult mogen geven
.
even nog
.
is mijn geduld
.
als gekruld gehakt

9 Ajmaq

kun je vergeven
en nieuwe tapijten
weven

kun je anderen
laten zijn in hun pijn
zonder

oordeel dat zij azijn
pissen, laat hen vissen
in water

bemoei je niet met de ander
als je niet de empathie hebt
en laat zijn

wat de pijn van de ander
werkelijk is en raakt, laat
uit-spreken

Jan

Jan je was twee lange te korte jaren
in Houten
Hier kon je aan het ondervinden …

Hoe welzijn, zorg en cultuur
een bijzonder huwelijk zijn
aangegaan

Het bestaan van welzijn
en het hogere goed van zingeving
is een subjectieve beleving

Wat wij delen is liefde voor de natuur
die zo puur en krachtig een moment van
stilte en voor de schrijver
inspiratie geeft.

Vandaag weef je verder met zorgvraagstukken
daar waar je het gelijk met geld en besturen
buiten de muren van je eigen huis
naar binnen en buiten weet te brengen …

Dank voor je inzet voor de Houtense cultuur
en heel veel geluk met je verdere werk-zaam-heden

Culturele kansen

Ria: Wethouder van Cultuur
een grote overwinning
duur en zuur betaalde
nederlaag of toch grote winst

Kinderen lopen met het badwater weg
maar weet dat het bruisend inspirerende
van cultuur, op den lange duur, de aderen
waar het bloed door stroomt, verruimt

Weet dat scheppingskracht en humor
helend en zalvend werken op de geest
hiermee geneest het veelal
onzichtbare wonden, indien zuiver
en liefdevol gedragen en gebracht

Heel veel succes Ria

5 E of Weg

een kruising waar wegen
samenvloeien en uiteen lopen
benepen bekopen wij
de onderliggende hypnose
we kiezen een afslag
dieper in, met de massa
of heel alleen met
een enkeling die ook
nog zelf kan, wil, moet
denken en waarnemen
wat er onder de voeten rolt
gevaren die dreigen

(n.a.v. een interview met Desmet)

God wat is liefde en haat?

Als verbinden en liefde
verstoten en bestelen wordt
is het dan liefde
of inmiddels haat?

Als je me vraagt wat me
bezighoudt en ik stuur je
een tekst
die me raakt
tot nadenken stemt
wil je niet kijken
wordt je ‘boos’
dat mag nog steeds.

Vraag me dan niet
hoe het met mij gaat
als je niet wilt weten
wat het hart raakt
wat mijn ziel zingt

Vraag me dan nooit meer
hoe het met mij gaat …
zeg me nooit meer …
dat je van me houdt

Zeg me liever niet
dat ik me moet bekeren
want zo een geloof
in dogma’s en groot gelijk
is het jouwe
niet het mijne

We hebben slechts gelijk
in het ene moment
dat we de waarheid
van toen uitspraken
of nu spreken

Van mij mag je denken en zeggen
wat jij wilt
zolang jij deelt en niet vindt
dat een ander
gelijk moet denken aan jou

Dat een ander de door God gegeven
talenten niet mag inzetten
omdat jij het niet
kunt aanzien

Niet kunt aanzien
met je Bijbel in je hand
die je zo anders leest
en begrijpt dan wij

laat ons zijn
zo wij jou laten
en laten we in liefde
en vrede leven

laten we het verschil
zorgvuldig benoemen
de vingertoppen raken
van mij naar jou
waar jij steeds
vier handen af wil hakken
met de Bijbel
in je hand

12 Kame of Transformatie

de sensatie van een zomermorgen
waar de dauw de bloemen heeft
begroet en verfrist
waar bladeren van bomen
krullen en traag regen roepen
poepen vogels op de tafel
in hun vlucht van en naar
de bessen van de krentenboom

loom gevoel met een doel voor ogen
met droge voeten de tocht door
de schaduw gaan
met de geliefde

11 Kan of Slang

draaiende zoekende tastende
brakende verslindende monsters

tot in het einde der aarde
bewaarden wij het lint en vindt

een elf onder het gewelf van een grot
de toegang tot de gouden sleutel

voor liefdevol creërend leven

9 Aq’ab’al of Nacht

Laat mijn adem
jouw beademen
sprak de schepper
in een bedoelde
dageraad zag zij
dat hij haar
evenbeeld was
en deelde haar
liefde

onvoorwaardelijk
tot het aardrijk in oorlogen
geraakte en draken
met mensen gingen
mengen

ze brengen niets
dan degradatie en geweld
we tellen terug
keren om en zeggen

 

Nee!

8 Iq’of Wind

draai en laaf je
aan het ritme
dat de boezem
opent en genereert
het leert ons
wederom om op
te staan in
samengaan

we bestaan
in materie
en dichtheden
uit verleden
en morgen
leeft het heden

waai mij de liefde
en wijsheid in hoofd
hart en handen …

Dans

waar voeten de straat stenen raken
of stenen voeten dragen en kussen
in hun helende dans voor dieper
geweten en vergeten gedraai …

hier maait een middag, zijn ochtend
woorden voor klanken weg en laat
de mensen achter met hoog en laag
onvermogen om de diep gewortelde

aangeleerde overtuigingen in een
dankbare buiging over te laten aan
wat zich aandient en zo verdient
de middag een plezierig plagerig applaus

3 No’j of Aarde

helder zichtbaar
de dolle dwaalwegen

tegenover een
vrijwel onzichtbaar
gras-bloemen pad

de brede weg prominent
zichtbaar aanwezig

tegenover een zacht
blote voeten veldje

waar je zelf je weg
tastend mag bepalen

omringd door dieren
en planten die je niet

meer kunt herkennen
opnieuw verbinden

vraagt moed

sinaasappelmeisje

op een klein groen grasveld
wandelen drie wezens en
een blauw-zwarte bal

een wandelende sinaasappel
trotseerde de juni kou
jongleerde met de voetbal

het zal je straat maar zijn
honing en azijn bij wegwaaiende
ballen en vazallen met

een klaterende lach
vol spelende oranjes
op het groen gemaaide veld