Vrijheid

Werelden
op hun kop
alle richtingen
verspringen
dringen zich op
spreken zich uit

zwijgen
blijven
zoeken
naar balans

een kans
speelt dansend
door de middag

er ligt een lach
op gezichten

waar oren doven
in pijn uit helse herrie
van slechte versterkers …


Geef een reactie