6 Q’anil of Ster

leef er stil en rakelings op los
liefje tos en tast in het duister
van je eigen schaduwen
spring met de poema als je gids
sterk en lenig over de schaduwen

laat kraai de wet leren lezen
dans met de zwaan droomtijden in
opdat de sterren van je zielenkracht
zich eindelijk eindeloos hoog en
intens diep verdichten in een gouden
regenboog dans …

 

live there silently and rakishly
sweet tos and grope in the darkness
of your own shadows
Jump with the cougar as your guide
Strong and agile over the shadows

Let crow learn to read the law
Dance with the swan into dream times
So that the stars of your soul force
Finally condense themselves endlessly high and
intensely deep in a golden
rainbow dance …


Geef een reactie