10 Kan of Slang

ze vormen een heilige huwelijk
het mannelijke en vrouwelijke
niet alleen in relaties buiten jou
veel meer en eerder nog in het
fysieke tast en hormonaal systeem
uit leem gegoten lijven met stromen
die op en neder vloeien

they form a sacred marriage
the masculine and feminine
not only in relationships outside you
much more and sooner in the
physical touch and hormonal system
bodies cast from clay with streams
flowing up and down


Geef een reactie