9 B’atz of Aap

dank voor het leven
de liefde
het huwelijk
tussen ziel en lijf
blijf de dagen
aftasten en de man
uit vrouwen geboren
verloren in waan
van het omgekeerde
bestaan van wijsheid
laat voor de eeuwigheid
de stilte herboren
verloren wijsheid
in stilte leren horen

 

thanks for life
love
the marriage
between soul and body
stay the days
scanning and the man
born of women
lost in delusion
of the inverse
existence of wisdom
let for eternity
silence reborn
lost wisdom
in silence learn to hear


Geef een reactie