8 Ajpu of Licht

gedragen in ongenaakbare
waarheden en onzuiverheden
die samen een palet en
schildering vormen binnen
en buiten de dageraad
in gesprek gaat het om
minder dan een tafelloper
laat staan een tafellaken
servetten zijn gekrompen
klompen versleten en vergeten
de oorsprong van onze
eigen cultuur die als huid
duur is verkocht aan een
reptiliaans gedrocht
dat vrijwel niemand kent
zeker niet wil kennen …

gedragen in ongekende liefde
waarheden en zuivere inzichten
die het eigen pad dagelijks
verlichten
gaan wij voort …

 

 

worn in unapproachable
truths and impurities
which together
create a palette and painting
forms inside and outside
the dawn in conversation
it’s about less
than a table runner
let alone a tablecloth
napkins have shrunk
clogs worn out
and forgotten the origin
of our own culture
that is like skin
expensive is sold
to a reptilian monstrosity
that hardly anyone knows
certainly don’t want to know…
carried in unprecedented
love truths and pure insights
who walk their own path
daily illuminate
we continue…

7 Kawoq of Regenstorm

de komende dagen
vragen om bezinning
onderkenning van
het geheim

in het woord
contradictio in terminis
liggen twijfels
over dogma’s
opgeslagen

vanaf hier sta ik
in het oog van de orkaan
keer me langzaamaan
tot alle hoeken
van de grote cirkel …

the next few days
asking for reflection
recognition
of the secret

in the word
contradictio in terminis
there are doubts
about dogmas

stored

from here
I stand in the eye
of the hurricane

turn me slowly
to all corners
of the great circle…

6 Thijax of waarheid

het is de eerlijkheid die
uiteindelijk de waarheid
van de beleving
onder woorden brengt

helder water sprenkelt
over om het even welk
ongenoegen door luisteren
naar de pijn

van de ander

 

 

it’s the honesty that
ultimately the truth
of the experience
put into words
sprinkles clear water
about any dissatisfaction
by listening
to the pain
of the other

Vorensaterstraat

Oogstfeest Krommerijnstreek, vol nostalgie

De lorrenboer door de straat
een bakker met een kleine kar
de melkboer met flessen
in de achterbak …

het gemak in de stad
voor de deur en de geur
van gaskachels tegen
de gevel van de zitkamer

de voorkamer met tafel
zicht op de straat
met al die karren en buren
we turen van ons bord

naar buiten

4 Ajmaq of Uil

de veren zacht geheimzinnig
voor de een een zegen, de ander
boodschapper van de dood
en even grote varianten
tussen die waarheden in

eer je voorouders
eer je kinderen
waar jij nu hun
toekomst in stilte bepaalt

 

 

 

 

the feathers softly mysterious
for one blessing, the other
messenger of death and equally
large variants
in between those truths
honor your ancestors
honor your children
where you are
now their determines
the future in silence

Liefde en tomaten

liefde voor tomaten
in een doodgeslagen gesprek
hierna dragen we compassie
voor het woord mee en uit

ondeugend of niet
verheugend die kattenharen
en jeukende paardenstaarten

de liefde voor ondeugende streken
blijk te verbleken bij de olong thee
dronkenvrouw – en man schappen

tuingeluk

gedeelde appels
met vogels en insecten
verblijden mij
met hun gave delen
samen met fruit
van de markt
kruiden uit de tuin
worden zij een
smoothie

kruiden die groeien
bloeien, bijen en vlinders
trekken
het is tijd
voor een wintersiropen avontuur
puur de combinatie voelen
bij het wakker worden

de huiskamer geurt …

shared apples
with birds and insects
rejoice me
share with their gift
together with fruit
of the market
herbs from the garden
they become
a smoothie

herbs that grow blooms,
bees and butterflies enjoy them
it’s time for a winter syrup adventure
feel the combination
purely when waking up

the living room smells…

12 B’atz of Aap

de draden die mijn leven
en de jouwe weven heb je
deels in eigen hand
strand je in je onvermogen
drogen je bronnen daag’lijks op
stop dan eens met denken
en ga diep van binnen voelen
wat de scheppende krachten
nu echt zouden bedoelen …

en weef je tapijt in tijden
van goed en kwaad
met liefdevolle passionele aandacht …

 

the threads that make my life
and yours weaving you have
partly in your own hands
stand you in your inability
dry up your sources every day
then stop thinking
and start feeling deep inside
what the creative forces
now would really mean…
and weave your carpet in times
of good and evil
with loving passionate attention…

dialoog

de ware heler
ziet het duister
pijn en angst
voluit aan
in zichzelf

om de weg
te bereiden
voor wie
de wijze weg
wil gaan

Onderstaande was aanleiding voor mijn gedicht

HER NEST
She gathered leaves and little twigs
And she twined all of them together
Out of it a nest was made
For her to hide from stormy weather
Wrapped in the safety of her nest
She curled into a ball
Holding her knees against her chest
She escaped from it all
She chose to make her own safe place
To hide from her own thoughts
No matter where she ran to hide
Her thoughts would leave her not
She couldn't bear the burdens
Nor the weight upon her heart
The pain she had within
Began pulling her apart
Each time she felt fear
In her nest, she would hide
Denying her true feelings
And hiding tears she cried
Isolation wasn't good at all
For she was crumbling apart
It made her feel so very small
Lost alone in her own dark
She thought self care was hiding herself
So she didn't have to feel
But real self care is acknowledging pain
That is truly how one heals

┬ę Janelle Erin Elizabeth Peters 2021 all rights reserved

4 Aq’ab’al of dageraad

in niets meer
dan minder
vallen we
tegen de ochtend
dan toch in slaap

wakend bij nacht
gedachten tastend
overvloed
in welzijn en geluk

de druk tot presteren
is af te leren
en oefenen in zijn
een feestelijk festijn
tot de hitte
ook mij breekt
de zon steekt

als ik de koele
bestemming
per fiets heb bereikt

streelt een bed
mijn lijf
gestrekt
tot rust

in nothing more
then less
we fall by morning
then still fall asleep

vigilant at night
mind-groping
abundance
in well-being and happiness

the pressure to perform
can be unlearned
and practice
in his a festive feast
until the heat
also breaks me
the sun stings

if I bike into
the cool destination
have reached te point

is there a bed
my body
stretched to rest

Verhit autisme

die momenten dat er van alles te doen en regelen valt …
… dat het auti-brein op slot raakt
… van de spanning en chaos
en ik het twee keer zo druk heb, vanwege een vertragende factor die de warmte in combinatie met de strakke planning niet zo goed aan kan
leven met een auti-brein-partner, dwingt tot geduld en creativiteit
….

De bonnen en gedachtenspinsels
rennen over tafel
de weersverwachtingen
vliegen alle kanten op

wat neem je mee
wat laat je thuis

schoenen versleten
bergschoenen te zwaar
dan is je hoofd al vol
en moet je nog schoenen
zien te kopen

staat het huis vol met op
te ruimen en weer
mee te nemen zaken

we maken er een drama van
douchen en bespreken de
bedoelde gang van zaken

in het on-haal-bare
wordt traag een soort van haal-baar
uitgevonden

Glijbanen

daar op de trappen
nat van water en rennende
jongeren die me
de ruimte in de
waterglijbaan
wel wilden geven
maar vast haakten
aan het ouder lenig
lijf

dat niet meer gewend
is aan waterglijbanen
en achtergelaten
benen, die verschenen
kwamen dan later
toch los

met duizend Duitse excuses
en ik
… had vooral lol

8 I’x of Jaguar

wandel traag door gangen
verlangen naar die stille
momenten vol harmonie
met mijn gehele familie

die illusie lijkt voorgoed
voorbij
voor mij

een zwarte schaduw
in een overvolle wereld
die geweld niet schuwt

tatalitarianisme
schalt uit volle borst
een oorlogslied
wereldwijd de tijd
is daar

klaar nu …

wandel traag door gangen
verlangen naar die stille
momenten vol harmonie

Poezenoppas

onderaan de trap
je had de deur
aan de overkant
al gehoord
Tijger wacht
met smart
op dat laatste
lichte stukje lekkers
van de buurvrouw
je oppas voor drie
weken

we keken uit naar het einde
in die eerste week
we namen met spijt afscheid
aan het einde van
drie weken vakantie
waar het huis weer gevuld is
met twee jonge kinderen
en hun ouders …

4 Tz’i of Hond

de ware kracht
in jou gelegen
kom je alleen dan
tegen in de
regen die de
droge aarde kust

iets sust de kennis
als ze samengaat
met wijsheid en mystiek
unieke waarheden
die verschuiven tussen

gisteren, vandaag en morgen
zorgen voorbij
is het heden nabij
vieren wij de dagen
vol zomerzoet elan

 

Mede geïnspireerd door het boek van Desmet: https://www.bol.com/nl/nl/p/de-psychologie-van-totalitarisme/9300000069409173/