3 Thijax

mijn vriendschap met woorden
de akkoorden die letters vormen
uit tikkende vingers op een bord

hier worden verhalen gedicht
gezichten beschreven en levens
van klankbetekenis voorzien

mijn vriendschap met woorden
de lettergrepen breken het zwijgen
we verblijven in illusie en conclusies

worden gemaakt en verbroken
we stoken de kachel op en branden
de koude uit onze handen

met woorden die vriendschap
aanduiden en uitspreken, hier
smeken de punten en komma’s

om rust
op de plaats

 

my friendship with words
the chords that form letters
from tapping fingers on a board

here stories are poemed
faces described and lives
with sound meaning

my friendship with words
the syllables break the silence
we dwell in illusion and conclusions

are made and broken
we stoke the stove and burn
the cold from our hands

with words that indicate friendship
denote and pronounce, here
the dots and commas

for rest
in place

 


Reacties

3 Thijax — 2 reacties

 1. Anja..

  een heerlijke mijmering
  over woorden en schrijven
  denken en peinzen
  krijgt vriendschap

  weer de emotie van samen en
  en gaan op weg..in verhalen die
  nog nooit zijn gezegd..

  liefs..

  wil

Geef een reactie