3 Q’anil of Ster

He lieve, de overvloed
in eigen huis en doorheen
de prachtig opgebloeide tuin

ik struin en werk
sterk armspieren
dieren plezieren zich
laten zich minder zien
misschien de gifstoffen
die hen zo sterk
hebben getroffen

nee geen CO2, daar kunnen ze mee
net als zuurstof

al die troep in de lucht
als bio-wapen uitgesmeerd
over onze mooie Moeder

Hey dear, the abundance
at home and throughout
the beautifully blossomed garden

I stroll and work
strong arm muscles
animals please themselves
show themselves less
perhaps the toxins
that have
affected them

no no CO2, they can do with that
just like oxygen

all that junk in the air
spread like a bio-weapon
on our beautiful Mother

Hallo meine Liebe, der Überfluss
zu Hause und überall
dem schön erblühten Garten

Ich schlendere und arbeite
starke Armmuskeln
Tiere erfreuen sich
zeigen sich weniger
vielleicht die Gifte
die sie
sie beeinflusst haben

nein kein CO2, das können sie gebrauchen
genau wie Sauerstoff

Der ganze Müll in der Luft
verbreitet sich wie eine Biowaffe
auf unsere schöne Mutter

7 Kame of Transformatie

en nacht
zonder weerga
weldra
staan wij
op en open

 

een kat
glazenwasser
onrust
eten en
naar buiten

 

een fiets
vrouw onderweg
bloesem
wij gaan
in verwondering

 

A night
unprecedented
soon
we
up and open

a cat
window cleaner
unrest
eat and
outside

a bicycle
woman on the road
blossom
we go
in wonder

 

Eine Nacht
noch nie da gewesene
bald
werden wir uns erheben
auf und öffnen

eine Katze
Fensterputzer
Unruhe
essen und
draußen

ein Fahrrad
Frau auf der Straße
Blüte
wir gehen
im Staunen

 

13 Kame

Als loslaten een uitdaging is
haar liefde in duizend stukjes
gebroken wordt

intense haat
de dagen tekent in verderf
doodsculturen blijven vuren

als loslaten een opgave is
als liefde met golven terug
aanspoelt

Op een eenzaam strand
aan de rand een grote grot
als baarmoeder gevormd

de helende plaats daar
stil omarmende momenten
wonden welke in rust helen …

 

When letting go is a challenge
her love in a thousand pieces
is broken

intense hatred
draws the days in destruction
Cultures of death continue to fire

When letting go is a task
When love returns in waves
washes ashore

On a lonely beach
At the edge a large cave
shaped like a womb

the healing place there
silently embracing moments
wounds which heal in peace …

 

Wenn das Loslassen eine Herausforderung ist
ihre Liebe in tausend Stücke
gebrochen ist

intensiver Hass
markiert die Tage der Zerstörung
Todeskulturen feuern weiter

wenn das Loslassen eine Aufgabe ist
Wenn die Liebe in Wellen zurückkehrt
an Land gespült wird

an einem einsamen Strand
am Rande einer großen Höhle
geformt wie eine Gebärmutter

der heilende Ort dort
schweigend Momente umarmt
Wunden, die in Frieden heilen …

N.a.h.

Leef je leven

geef ons de ruimte

om de inzichten

uit die laatste brieven

te verwerken (met hulp).

 

 

Geef ons die tijd

en accepteer dat je ons

nu op dit moment

niet bij elkaar kunt brengen.

 

 

Iemand die ons zo heeft behandeld

die zo met ons omgaat

die zo het leven van de familie

heeft vermorzeld …

moedwillig heeft geschaad

 

Wat ik wel zeker weet nu, is dat ik verantwoordelijk ben gemaakt voor
alle lastige, moeilijke en pijnlijke dingen uit zijn leven en daar ga ik
niet in mee.
Het kan zelfs zijn dat de pijn zo groot is dat ik het zaterdag niet red om naar de reunie te gaan.
Nee, het helpt niet om de relatie te herstellen en de relatie is momenteel NIET te herstellen.

11 Kame of Transformatie

de elektrische ladingen
tintelen in hoofd en handen
het hart duizend tranen latend
we spreken met ogen en zwijgen

met de tong, die slechts de
oppervlakkigheden weet
af te tasten op zoet en zuur

 

the electrical charges
tingling in head and hands
the heart shedding a thousand tears
we speak with eyes and silence

with the tongue that knows only the
superficialities
scanning for sweet and sour

3 Imox

de waanzin van de wereld
het grote rad van fortuin
opent wat kruinen

In duizenden tuinen
groeien  hoge bomen
die de wind niet kunnen vangen

ze dronen met geweld
de rust terug
eisen waarnaar
ze verlangen

 

zuiver bloed en geen weldenkend mens
die de grens van de morgen nog zal halen
slechts de AI gekoppelde zombie
zal de norm en normie in duister dragen

 

 

the madness of the world
the great wheel of fortune
opens some crowns
In thousands of gardens
tall trees grow
who can’t catch the wind
they drone by force
peace back
requirements
to which they desire
pure blood and not a right-thinking person
who will still reach the limit
of the morning just the AI linked zombie
will carry the norm and norm in darkness

Afscheid

Het kostte veel tijd
om de mens levend
te begraven
niet om het zelf aan pijn
te laven

een onbevredigende zoektocht
naar duizenden puzzelstukjes
onduidelijke dynamiek
ongeloof

zij schoof
het intuïtieve beeld
niet aan de kant maar hield
die droom nog even
voor waanzin aan

vandaag staan de laatste
antwoorden in de mail
want spreken is voor hem
gods onmogelijk …

haar hobby’s maken hem ziek
geven onrust en dus hoge bloeddruk
en tia’s en cva’s

hun wereldbeeld is zo anders, daarmee negatief
het geeft woede, onrust en dus hoge bloeddruk
en tia’s en cva’s

leugens en beschuldigingen
losgelaten
boeken verbrand en vervreemd

vorig jaar deze tijd
na een half jaar
lezen dat zij naar de hel
gaan, komt het hoge woord
eruit …

meldingen overal en nergens
laat de psycholoog hen maar veranderen.

Hun hobby’s maken hem ziek
geven onrust en dus hoge bloeddruk
en tia’s en cva’s

hun wereldbeeld is zo anders, daarmee negatief
het geeft woede, onrust en dus hoge bloeddruk
en tia’s en cva’s.

En zij draagt van binnen
een zwarte rouwband
om haar hart.

 

 

 

 

 

8 Ajpu of Licht

gedragen in ongenaakbare
waarheden en onzuiverheden
die samen een palet en
schildering vormen binnen
en buiten de dageraad
in gesprek gaat het om
minder dan een tafelloper
laat staan een tafellaken
servetten zijn gekrompen
klompen versleten en vergeten
de oorsprong van onze
eigen cultuur die als huid
duur is verkocht aan een
reptiliaans gedrocht
dat vrijwel niemand kent
zeker niet wil kennen …

gedragen in ongekende liefde
waarheden en zuivere inzichten
die het eigen pad dagelijks
verlichten
gaan wij voort …

 

 

worn in unapproachable
truths and impurities
which together
create a palette and painting
forms inside and outside
the dawn in conversation
it’s about less
than a table runner
let alone a tablecloth
napkins have shrunk
clogs worn out
and forgotten the origin
of our own culture
that is like skin
expensive is sold
to a reptilian monstrosity
that hardly anyone knows
certainly don’t want to know…
carried in unprecedented
love truths and pure insights
who walk their own path
daily illuminate
we continue…

4 Ajmaq of Uil

de veren zacht geheimzinnig
voor de een een zegen, de ander
boodschapper van de dood
en even grote varianten
tussen die waarheden in

eer je voorouders
eer je kinderen
waar jij nu hun
toekomst in stilte bepaalt

 

 

 

 

the feathers softly mysterious
for one blessing, the other
messenger of death and equally
large variants
in between those truths
honor your ancestors
honor your children
where you are
now their determines
the future in silence

8 I’x of Jaguar

wandel traag door gangen
verlangen naar die stille
momenten vol harmonie
met mijn gehele familie

die illusie lijkt voorgoed
voorbij
voor mij

een zwarte schaduw
in een overvolle wereld
die geweld niet schuwt

tatalitarianisme
schalt uit volle borst
een oorlogslied
wereldwijd de tijd
is daar

klaar nu …

wandel traag door gangen
verlangen naar die stille
momenten vol harmonie

God wat is liefde en haat?

Als verbinden en liefde
verstoten en bestelen wordt
is het dan liefde
of inmiddels haat?

Als je me vraagt wat me
bezighoudt en ik stuur je
een tekst
die me raakt
tot nadenken stemt
wil je niet kijken
wordt je ‘boos’
dat mag nog steeds.

Vraag me dan niet
hoe het met mij gaat
als je niet wilt weten
wat het hart raakt
wat mijn ziel zingt

Vraag me dan nooit meer
hoe het met mij gaat …
zeg me nooit meer …
dat je van me houdt

Zeg me liever niet
dat ik me moet bekeren
want zo een geloof
in dogma’s en groot gelijk
is het jouwe
niet het mijne

We hebben slechts gelijk
in het ene moment
dat we de waarheid
van toen uitspraken
of nu spreken

Van mij mag je denken en zeggen
wat jij wilt
zolang jij deelt en niet vindt
dat een ander
gelijk moet denken aan jou

Dat een ander de door God gegeven
talenten niet mag inzetten
omdat jij het niet
kunt aanzien

Niet kunt aanzien
met je Bijbel in je hand
die je zo anders leest
en begrijpt dan wij

laat ons zijn
zo wij jou laten
en laten we in liefde
en vrede leven

laten we het verschil
zorgvuldig benoemen
de vingertoppen raken
van mij naar jou
waar jij steeds
vier handen af wil hakken
met de Bijbel
in je hand

Correctierecht

waar heeft een mens
het recht vandaan
om ongevraagd een ander
familielid
zonder vraag te corrigeren

een broeder van mening
dat hij dat recht heeft
veegt het Bijbels perspectief
van tafel als het
om het eigen ego gaat

zijn overtuigingen als enige
algehele waarheid op tafel
te leggen en als de familie
niet luistert, wordt hen
gezegd hem met rust te laten
en zich te bekeren

daar het nee van de rest
zijn gezondheid schaadt
waar die overtuigingen
zijn gestoeld op aannames
uit hersenletsel en vreemde
bijbeluitleg

heeft een mens nog immer niet
het recht ongevraagd de ander
te corrigeren en te veroordelen
gelijk de oppergod

23 april 1937 – 3 februari 2001

zo je rond je vijftig jaar
de pijn van verlies van
vrienden leerde vertalen
in verhalen vol zoete
en zoute beelden

zo je later je kinderen
leerde laten in hun zijn
tot op zekere hoogte want
en los leerde laten wat
jouw droom voor hun
leven was

omdat jouw droom niet
het pad van hun leven
was
je leerde het accepteren

het overdopen van je zoon
ongewoon pijnlijk en moeilijk
je bleef je kinderen
broers, zussen en zwagers
liefhebben met een groot
hart

je hielp je klanten
waar je kon

verloor duizenden euro’s 

bleef trouw aan je missie
met een creativiteit die soms
tot misverstanden heeft geleid

Dialoog

HIJ
je hebt dit en dat gezegd
en ik heb je steeds voorzegd
dat ik je jouw weg laat
en je niet meer welkom bent
je sterft in eenzaamheid
als jij je niet inkeert
kom terug, dat gebied ik je
ik hou van je en verban je
je gaat naar de hel
en ik vel biddend een oordeel
heel je door gedwongen
voorbede, want ook al wil je
dit niet
ik weet en ben wijs

 

ZIJ
ik heb je altijd voorgeleefd
na mijn herstel en heling
dat herverdeling van gaven
delen van verhalen, samen leven
omgeven is van aanvaarden
en verschillen eren
leren van elkaar
er zijn in vreugde en pijn
elke keer dat jij mij naar de hel denkt
bid en bid en bid
in wanhoop willen redden
spiegelt het terug op jou
spijtig
ik gun je zo je vrede

HIJ
Ik zie dat het jullie niet goed gaat
dat je naar de hel gaat en meer
omdat mijn gebed  terugkomt
alle verbanning heb jij aan jezelf te danken
ik zeg je, bekeer je …
Ik zie je speelsheid en creativiteit niet meer

ZIJ
ik hoef niet gered
ik hoef geen gebed
ik hoef geen ggd melding
uit zorg om mijn welzijn
slechts jouw telefoontje
hoe het gaat
slechts jouw nabijheid
desnoods in stilte
als enige gezinslid
van mijn kindertijd
nog zo gezegd
in leven …

dat je de speelsheid
en creativiteit niet ziet
is omdat je ons in de hel
zet

alles wat creatief is
een helpunt geeft

 

HIJ
Ik zeg je
stop en bekeer je
je spullen krijg je niet terug
het is maar materie

 

 

 

 

als ik je mis

als ik je mis
mij steeds weer
vergewis
van een stille
leegte

als ik je mis
mij dagelijks
bewust van
het groot zwijgen
jij mens

die het leven
overgaf aan
krachten die je
koste wat het kost
wilde weren

in het dienen
van verkeerde goden
uit dwaalleer
aan je toegebeden
in onschuld aanvaard
de sekte
heeft een ziel genomen
en demonen gekomen
om jou te besturen

Lucy Campbell

ik mis je

11 E of Weg

Zacht sluiten we een hoofdstuk
vol pijn en wilde tranen die bestaan
een hart gebroken en vertrouwen verloren
in de waarde van een relatie met
een zieke geest

die eigen onvermogen projecteert
in vervloekingen en buitensluiting
moedwillig treiteren en pesten om
je eigen gebroken leven niet te hoeven
aanvaarden

ik ga mijn weg en pluk de appels van een
boom vol heerlijkheden en geniet
van het mooie en lieve in de zon
op de stoep voor mijn huisdeur

de kleur van leven is een hart
dat klopt en zich omgeeft
met kinderlijke eenvoud
waar goed of fout vervaagt
omdat liefde het leven draagt

waar verdriet en gemis
zich mengt met vreugde …
het bestaat op een en de zelfde
munt …

11 augustus 2021

een bericht
met een gezicht
vol verborgen
boodschappen

hij lapt alles
aan zijn laars
vergeet de ouders
en zichzelf

het wezen
is verloren in
een dochter die
illusies

tekent van
harmonie
en haat leeft
zodat dit

wat altijd
in je leven was
voorgoed gewist
wordt in jou

 

 

een spraak bericht
met een zwart gezicht
wij richten ons alleen
op de naaste familie

verloochent zijn
andere kinderen
en zijn enige zus
uit het gezin

van herkomst

ik kan niet anders dan
dit accepteren
hiermee leren omgaan
is levens pijn