2 Tz’i of Hond

het duale
conflicten
tegenstellingen
hellingen
vouwen zich
bouwen later
en katten
miauwen bij
gemis aan
hun baasjes
die als bange
haasjes
de bergen
in zijn
gevlucht

de lucht
zwanger van angst
om de bom
en kom ik trom
dans traag en
vraag …

gerechtigheid

the dual
conflicts
contradictions
slopes
fold
build later
and cats
meow at
lack of
their owners
who like frightened
hares
the mountains
into
fled

the sky
pregnant with fear
for the bomb
and come I drum
dance slowly and
ask …

justice


Geef een reactie