Correctierecht

waar heeft een mens
het recht vandaan
om ongevraagd een ander
familielid
zonder vraag te corrigeren

een broeder van mening
dat hij dat recht heeft
veegt het Bijbels perspectief
van tafel als het
om het eigen ego gaat

zijn overtuigingen als enige
algehele waarheid op tafel
te leggen en als de familie
niet luistert, wordt hen
gezegd hem met rust te laten
en zich te bekeren

daar het nee van de rest
zijn gezondheid schaadt
waar die overtuigingen
zijn gestoeld op aannames
uit hersenletsel en vreemde
bijbeluitleg

heeft een mens nog immer niet
het recht ongevraagd de ander
te corrigeren en te veroordelen
gelijk de oppergod

5 Kame of Dood

transformerend en jonglerend
met dduizen ballen van bedrog
die illusie vol dromen
en nachtmerries

een conclusie
kan nog niet getrokken
door de humanoïde mens
die de grens nog niet heeft herkend

Waar?

waar zijn jullie
lieve zielsverwanten
opa
mamma

en jij dan papa
en broertjes

de hemel lacht
met Hemelvaart
daglicht
omlaag

het bijna dood
uitvergroot
in kleinnoden
boden uit gisteren
die dagen kleuren

in diep verlangen
en een danspas
in vol-ledig-leven

Opening

we staan hier
dansen
draaien
maaien
de korrels
hoop voor
onze voeten
weg en zaaien
de bloemen
en vormen
voor morgen

we zingen
springen
bewegen
op ritmes
en klanken
zingen
Houtense duiven
van ronde
daken

we staan hier
genieten
gieten
inspiratie
over het plein
zijn zomerzot
blij

en dansen
draaien
schilderen
zwaaien
wij doen
wat ons leven
zin geeft

Mantelzorg event

Mantelzorg event
een vooralsnog onbekend
gegeven, overladen
met vooruitglijdend afscheid
een tijd van komen en gaan
van bestuurders en hulpverleners

voor gezinnen vol zorg niet:
het leven blijft bestaan
en voortgaan in zorgen
in grote en kleine zaken

je zult maar chronisch dagelijks
full-time moeten zorgen voor een geliefde
waarbij het soms te veel is
je vraag om hulp nergens in past

je behoefte niet in het plaatje van
het zoveelste protocol te voegen is
dit kan gaan over het bestaan
van vrager en ontvanger of over beide
en het systeem legt een claim …

9 No’j of Aarde

als vele vrouwen
en duizend mannen
de aarde heel kussen
branden blussen die
eeuwenlang woekeren
in het overal en nergens
geïnstalleerde vergeten

dat dominant
de randen van
echt leven dood

dromen de kinderen
van een ongehinderd
leven in ontplooiing
vol bezielde inspiratie

Zwijgen en wegkijken

Zonen zijn mijn
eigendom
geboren
uit mijn lijf.

Blijf bij mij
bespaar ons
schoonouwelui.

Jij bent van mij
vrij zul je zijn
bij sterven.

Zwijg als ik
je weggeef, uitleen
en weer op-eis.

Zwijg bij pijn
slik je tranen in
doe wat ik je zeg
en leg jezelf af
voorbij mijn graf
zal ik je besturen.

Desnoods huren wij
de zeven generaties
voor en na mij in …

Dit is het gewin voor
mijn minderwaardig
gevoel van eigenwaarde.

Jij evenaarde het recht
dat slechts jij het mijne
bent bij geboorte  …

mei-regen

dan stap je de tuin in, om spinazie, sla en kruiden te oogsten

en zie je kleine druppels broodnodige regen …

het mag meer, zacht, teder raken de druppels de plaatsen waar ze vallen…

… zo zoet wil ik het zien en ervaren …

10 Kan of Slang

zacht de lente
hard de zon
daar begon zichtbaar
een ingrijpen dat niet
naar natuurlijke wetten
– Natural law –
is

zacht de harten
van zij die
weet, recalcitrant heet
een doorvragen en licht
voelen naar dieper weten
– Natural law –
is

Gerard

We schrijven 2008 – 2009

Gerard en ik komen elkaar
regelmatig tegen in kerkelijk
verband en naderhand ook
in de zogeheten raadszaal
hij als CDA-politicus
wij als sociaal maatschappelijk
voorvechters
echter, als het gaat
om menselijke waarden
vanuit geheel andere dossiers
blijkt op een terras
in raadsgesprekken over politiek
hoe uniek
-zo weet ik achteraf-
Gerard in eerlijkheid, integriteit
en gevoel voor rechtvaardigheid
beweegt.

We schrijven 2010

In een zaaltje bij de Engel
Groenlinks en ITH uitgesloten
van college overleg
achterkamertjespolitiek en muziek
van gekonkel, kronkelt dramtisch
door de Engelenzaal.

De drama queen gaat helemaal los
iets in mij wordt daar ballorig
schiet -ongepast- hard in de lach
Gerard aan de andere kant
van de zaal
pakt het op
grinnikt mee
wij twee
ontkrachten hiermee
even het toneelspel.

We schrijven verkiezingen 2014 en 2018

Vooroordelen van collega raadsleden
burgemeester en wethouders
blijven de grootste winnaar uitsluiten
van binnen en buiten vele tranen
als Gerard dan toch tussentijds vertrekt

Het nekt zijn partij [ITH] niet
zijn zoon ziet en vervolgt
Nu verbolgen ziet de orde
hoe hun wandorde, dan toch
wordt ontkracht.

Boven lacht Gerard en knipoogt vast
hij verrast Houten met gepaste trots.

Patriottenland

Koffie op de bank
thee op de rode stoel
rosé op de witte bank

zoveel rode wangen
van kinderen die
moe rondhangen

tot ze mogen graven
knippen en zaaien
we maaien gras voor

de voet van bomen weg
leggen een bloementuintje
in vrijheid aan …