13 Imox of Waterlelie

in de morgen
zorgen voorbij
vrij van gif

in de lift
tussen moeder aarde
en vader hemel

een monster
en schatbewaarder

zie ze beide …

 

in the morning
worries over
free of poison

in the elevator
between mother earth
and father heaven

a monster
and treasurer

see them both …

10 Thyax of Vuursteen

om mij heen
de armen van een alleen
staande bomen

vergaand vertekend beeld
het niet geheelde bezoedelt
en onderkoelt de zomer

die wacht op
hen die bewustzijn
kennen

 

 

around me
the arms of a lone
standing trees

distant distorted image
the unhealed tarnishes
and submerges the summer

that waits for
those who consciousness
know

 

9 No’j of Aarde

Even nu, een moment
we verbinden ons
met de elementen

de bomen

de kunstmatigheid

en de tijd die
licht en leegte
tot ons brengt …

 

 

Just now, a moment
we connect
with the elements

the trees

the artificiality

and the time that
light and emptiness
brings to us …

Consummatie

het vuur tegenin de leeftijd
onvervulde ophitsing
van zelfstandige organen

ze wanen zich heer en held
maar als het verondersteld genot
te zot verstoten wordt

is het huwelijk een leegte
dat in oudere tijden
de meiden op vrije voeten

stelde …

8 Ajmaq of Uil

de ouders
voorouders
levende
herinneringen
in celgeheugens
en dna gevat

bijbelverhalen
en mysteries
aan oude kennis
gelinkt

klinken volkomen
anders
dan geleerd
op school
in kerken

 

the parents
ancestors
living
memories
in cellular memories
and dna captured

bible stories
and mysteries
to ancient knowledge
linked

sound completely
different
than taught
at school
in churches

6 I’x of Jaguar

Samen dragen wij
de vrije en blije
elfendans
als krans
naar het midden
vol ultieme
liefde

together we carry
the free and happy
elf dance
as a wreath
to the centre
full of ultimate
love

 

Gemeinsam tragen wir
den freien und glücklichen
Elfentanz
wie einen Kranz
in die Mitte
voll höchster
Liebe

 

 

Voor Wil

ergens
vervliegen woorden
later haken ze aan

na een dag
voldaan leven
blijf nog even
minuten weven
nog immer
dierbare woordtapijten …


en toch is er een tijd
dat wij je los moeten laten
of we dat leuk vinden
of niet
Dankbaarheid …

5 Aj of Stok Staf

het dichts bij
vrij en onveranderd
het tij volgend
dansen de golven
wolven in
schaapskledij
overal en nergens

 

closest to
free and unchanged
Following the tide
the waves dance
wolves in
sheep’s clothing
everywhere and nowhere

4 E of Weg

we gaan op weg
stappen vrolijk
en beweeglijk
de dag in

verwachten niets
gaan op weg
ontmoeten
de leegte

 

we hit the road
step merrily
and agile
into the day

expect nothing
hit the road
meet
the void

2 Tz’i of Hond

dat kleine
onschadelijk
ogende
duiveltje

op je rug
fluisterende
gifgemengde
scheldwoorden

dat kleine
lieflijke
engeltje
op je been

 

that small
harmless
looking
little devil

on your back
whispering
poisonous
swear words

that little
lovely
little angel
on your leg