De Vlinder

een project
met senioren
die naar behoren
de regels volgen
kansen zoeken

hoe motiveer je
mensen en keer je
geraniums om
tot stralende bloemen
voluit bloeiend

die het leven waar
benoemen dat schoonheid
van binnen naar buiten
wil bewegen en dansen
beperkingen worden kansen

bewegen tegen stijfheid
eenzaamheid als leef tijd
voor een ieder
die Leven wil met Lef

Gefeliciteerd met de prijs van € 20.000,00