4 Imox of Waterlelie

in de knop
hervinden wij
het midden
meer niet
minder kan

overvloed, beperkende
ruwe regelingen
die verbeteringen

bezingen voor hen
die het alles menen
te bezitten

waar God de mens schiep
transformeren zij zo dwaas
helaas de genen en benen

zo het leven zo het was uit

 

in the blossem
we rediscover
the middle
that’s all
less is possible
abundance, limiting
rough arrangements
those improvements
singing to them
who mean it all to own
where God created
man they transform
so foolishly unfortunately
the genes and legs
so life so it was out

9 jaar geleden alweer

keer op keer
jongleren
met de dag
dagelijkse
zin en waanzin
met binnenin
het kloppend hart

………..

Balans (gedicht uit 2013)

Als ik jou zie
de Kolibri
in mij zoek
de balans
herstel
waar twee vrouwen
en één verdwaalde
man gillen om winnen
staat het innerkind stil
mijn wil even op uit
hier sluit zich een boek
sla ik de regenboogdoek
om mijn schouder

2 Kawoq of Regenstorm

zacht ontwaken
braken en verzaken
is opnieuw voorbij

voor mij een dag
waarbij het gezag
slechts bij een ligt

het gezicht gericht
naar een kloppend hart
zoeken naar

zuiver vergeten
helder weten

 

soft awakening
vomiting and renunciation
is over again
for me a day
where the authority
only at one
face directed
to a beating heart
search for
pure forgetting
clear knowing

1 Thijax of Vuursteen

alleen met jou
omarmen wij
de dagen en gaan
in wit licht

bestaan langer
levenslustig
hier clusteren wij
de vrede

vorstelijke wijsheid
die altijd het niets
overtekent, betekent
hier echt iets

 

only with you
we embrace
the days and go
in white light
exist longer
full of life
here we cluster
our peace
princely wisdom
who always
the nothingness
oversubscribed, means
really something

12 Ajmaq of Uil

zacht en geruisloos
vangen we levenslicht
verlangend gezicht
dicht woorden via
handen die de randen
van toetsen raken en
maken

zacht en geruisloos
fluistert de ziel een doel
in de hart-e-lijke oren
van die ene vrouw
dat onbevangen kleine kind
die het willen horen …

Dolfijn

Een meisje
zwart jasje
geel tasje
roze witte dolfijn
fijn moment
van samen
spelen en delen
van liefde
in zonlicht

Was vanmiddag met manlief op Castellum, meisje van ongeveer 4 jaar, met een plastic Jumbo tas … stond achter haar moeder bij de pin automaat …
Wij staan daar te wachten … komt ze naar me toe, ik heb hier met dolfijn iets met een kleur … beetje slecht te verstaan …

Natuurlijk wil ik kijken … komt er een knalroze met witte dolfijn boven de rand uit kijken … in een kinderhand, ik vind hem mooi, vraag of ik hem mag aaien … stralend koppie … En ik aai de dolfijn met aandacht. Het kleine meisje dat nog in mij leeft, blij.

Wat een lieve dolfijn en wat een lief meisje … krijg een bedankje van de moeder…

Bijzonder moment.

11 Tz’ikin of Adelaar

we vliegen hoog en droog
over de vlakte
vol gekleurd en vallend
blad

dat
kleine overvolle veld dat
groen was en nu vol-ledig
vele aarde kleuren bevat

de zegen en regen van blad
knispert onder ons
dons en vertering leerkringen
over kringlopen hopen op

we fly high and dry
across the plain
full colored and falling
leaf

this small crowded field
that green and now full-empty
contains many earth colors
the blessing and rain of leaves

crackling among us
down and digestion learning circles
about cycles hope for

Stoel

puur momentje
presentje
van de dag
aan momenten
van klein geluk

per ongeluk
een stukje dag
achtergelaten
in stof van een stoel
waarvan ik voel

dat ze mooi wil glimmen
in een donkere ruimte
haar schoonheid en gemak
als ondersteuning aanbiedt
mijn oude trouwe grenen
eetkamerstoel van toen …
.

8 E of Weg

leg me de wegen voor
keuzes op kruisingen
de bezuinigingen dragen

hun kruis en per abuis
mengen we overheden
met commerciële bedrijven

we lijven de leugen in
als zijnde waarheid
omdat het altijd zo is geleerd

omgekeerdheden uit verledens
tot zeven generaties door en voort
bordurend gaan wij …

 

present me with the roads
choices at intersections
bear the cuts their cross
and by mistake we mix
governments with commercial companies
we incorporate the lie
as being truth because
it’s always been learned
that way inverses from the past
up to seven generations
through and on
embroidery we go…

7 B’atz of Aap

dansen over de wolken
die grauw en grijs over
ons dekenen
zorgzaam en teder
levens toestoppen

wat licht en helderheid
had kunnen zijn
deze verstilde
vrijdagmorgen in
oktober waar blad
zich laat ontkleuren

en verkleuren in
een dansend lover spel

 

dancing over the clouds
that grey and grey
over our blankets
caring and tender
saving lives some light and brightness
could have been this hushed
Friday morning
in October
true leaf allows itself
to be decolourised
and discolor
in a dancing lover game

Liefde 4

Ze wandelt
met een kind
in haar hart

raakt jonge knoppen aan
ziet elven langs de takken
dansen, het leven
van het voorjaar kussend

ze wandelt
met een kind
in haar hart

ziet blad verdrogen en huilt
raakt het droge schors met
mededogen aan en
blijft hierbij staan

ze wandelt
met grootmoeder
in haar hart

ziet blad verkleurend vallen
vazallen van de herfst
stormachtige dagen
blijft vragen

om bezielde open ogen …

 

Zij die weet ... verbonden met de natuur, verloren kennis en vaardigheden

Liefde 3

geen korte broek
niet te bloot
uitvergrote wellust
seksualiteit
sensualiteit

ze dansen kwetsbaar
breekbaar rondom
een niet te verwoorden
woord akkoord
niet te bloot

uitvergrote wellust
blust de liefde

tedere aanraking
vergroot haar
de moeder van
alle leven

pure liefde


Mannen van Mars en Vrouwen van Venus ...

Liefde 2

Mag ik bij jou uithuilen
in je armen schuilen
als mijn stem verstomt
de wereld woest bromt

mag ik met jou uitlachen
met je door de plassen
stampen als mijn stappen
verloren wegen zoeken

mag ik mij verbinden
met jouw liefdevolle
begrip en de stip op
de horizon verplaatsen?

 

 

De kracht van vriendschap, volledig jezelf mogen zijn in vreugde en verdriet ...

Liefde 1

liefdevol mijn tranen
en wanen verborgen
intens puberverdriet

mijn ouders zien het niet
gebroken het leven
in het vier- of vijfkoppig gezin

een vriendin komt met drop
we lachen en gieren non-stop
als ontkrachting van een
overladen spanning die
de bemanning sprakeloos
achterlaat …

 

Toen ik net naar de Mavo ging, was mijn moeder zwanger ... kind overleed na geboorte binnen 24 uur ... het verdriet was intens ... toen kwam er een vriendin ... na uithuilen, puberale slappe lach, was toen bang dat mijn ouders boos zouden worden ... gelukkig niet ... Hoe je spanning kunt ontladen door simpelweg te lachen ...

6 Tz’i of Hond

de seksuele misvorming
wormvormig aanhangsel
achter het behang geplakt

ze fluiten niet meer vanaf daken
zijn ingesloten achter hoge
verre hekken, vertrekken

met lege koelboxen naar huis
te uitgeput om te bemoeien
en groeien

uitgedoofde hormonale vertalen
zich in gebrek aan verhalen vol
eigenwaarde …

 

 

 

Over de fietstocht naar school, waar je als jonge meiden soms nagefloten werd door bouwvakkers, ik zie het hier in mijn woonplaats niet meer. Ook de vermindering aan conditie en vruchtbaarheid hierin verwerkt.

4 Q’anil of Ster

de overvloed
is vrij beschikbaar
kijk maar
het blad valt
kringloopt
in hopen die
verteren
volgend jaren
leren we opnieuw
hoe leven cirkelt
op het ritme
van zon en maan

 

 

the abundance
is freely available
take a look the leaf falls
cycle
in heaps that
digest
next years
we learn again
how life circles
to the rhythm
of sun and moon

2 Kame

Ga je mee
op stap
reizen naar
het midden
van de cirkel
je eigen hart?

 

De macabere dans
tussen leven en dood
onveranderlijk
aanwezig …

 

Are you going
with us
out and about
travel
to the middle
of the circle
your own heart?
The macabre dance
between life and death
invariable
present…

Afscheid

Het kostte veel tijd
om de mens levend
te begraven
niet om het zelf aan pijn
te laven

een onbevredigende zoektocht
naar duizenden puzzelstukjes
onduidelijke dynamiek
ongeloof

zij schoof
het intuïtieve beeld
niet aan de kant maar hield
die droom nog even
voor waanzin aan

vandaag staan de laatste
antwoorden in de mail
want spreken is voor hem
gods onmogelijk …

haar hobby’s maken hem ziek
geven onrust en dus hoge bloeddruk
en tia’s en cva’s

hun wereldbeeld is zo anders, daarmee negatief
het geeft woede, onrust en dus hoge bloeddruk
en tia’s en cva’s

leugens en beschuldigingen
losgelaten
boeken verbrand en vervreemd

vorig jaar deze tijd
na een half jaar
lezen dat zij naar de hel
gaan, komt het hoge woord
eruit …

meldingen overal en nergens
laat de psycholoog hen maar veranderen.

Hun hobby’s maken hem ziek
geven onrust en dus hoge bloeddruk
en tia’s en cva’s

hun wereldbeeld is zo anders, daarmee negatief
het geeft woede, onrust en dus hoge bloeddruk
en tia’s en cva’s.

En zij draagt van binnen
een zwarte rouwband
om haar hart.

 

 

 

 

 

12 Aq’ab’al of Dageraad

ergens staat
geschreven

waar we zijn
gebleven

in de tijden
die cirkelen
rond de Bron

het begon
met milde waanzin
werd krankzinnig
bio-technocratisch

voor een deel
van de schepping

ergens staat
geschreven

waar we gaan
de morgen

straalt

 

somewhere it says
written where we are Remained
in times that circle around
the Source
it started with mild madness
went insane bio-technocratic
in part of creation
somewhere it says
written where we go
the morning
Radiates

 

7 Thijax of vuursteen

zacht de westen wind
het kind van binnen
begint te tekenen
rekenen met liefde
om vrede te dragen

vragen helpt niet
je ziet het in meer
of minder
hinder ondervinden
wij allen

getallen
schrijven
verhalen
vertalen
kunnen we slechts
een klein onderdeel

veel vindt een geheim
in simpel zijn

 

soft west wind
the child inside
starts drawing
calculating with love
to bear peace
asking doesn’t help
you see it
in more or less experience
nuisance all of
us Numbers
To write narrate translate
we can only a small part
a lot finds a secret
in simplicity

4 Tz’ikin of Adelaar

balans
tussen
boven
en
beneden

we glijden
beneden van
een hoge
glijbaan
staan met

open mond
omhoog te staren
gevaren voorbij
averij gemeten
vergeten de pijn
woorden van azijn
we zijn
levend
mens van vlees
en bloed
bezield

naar ik hoop

balance
sheet between
above
and
downstairs

we slide
below from
a high slide
stand with

open mouth
stare up
beyond dangers
damage measured
forget the pain words
of vinegar
we are alive
man of flesh and blood

Animated I hope