3 Kej of Hert

Toen we nog samen konden zijn en het leven spelen … I.m. de familie-relatie

stevige hoekstenen
lenen zich niet voor
minder uit meer

keer op keer laten
wij de haat over
haar kwetsbaar gelaat
snijden

 

stevige hoekstenen
lenen zich niet voor
meer uit minder

kinderen, verhinder
ze niet bespeel vandaag
gouden creatie golven

Zielenleid

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

onbekende artiest

Oefenen in dankbaarheid
de wijsheid
die zich aandient
in een fluisterend
zielenlied

 

—-

To the Creator, for the ultimate gift of life, I thank you. To the mineral nation that has built and maintained my bones and all foundations of life experience, I thank you. To the plant nation that sustains my organs and body and gives me healing herbs for sickness, I thank you. To the animal nation that feeds me from your own flesh and offers your loyal companionship in this walk of life, I thank you. To the human nation that shares my path as a soul upon the sacred wheel of Earthly life, I thank you. To the Spirit nation that guides me invisibly through the ups and downs of life and for carrying the torch of light through the Ages. I thank you. To the Four Winds of Change and Growth, I thank you.

You are all my relations, my relatives, without whom I would not live. We are in the circle of life together, co-existing, co-dependent, co-creating our destiny. One, not more important than the other. One nation evolving from the other and yet each dependent upon the one above and the one below.

All of us a part of the Great Mystery. Thank you for this Life.

~ Aho Mitakuye Oyasin

1 Kan of Slang

dankbaar stapelen
bewijzen zich open
op een zonne altaar

de zwarte zon begon
een terugtrekkende
schijnbeweging om

tegen alle wetten in
de macht te bewaren

bezwaren zijn ingediend
het spel wordt gespeeld

er wordt gedeeld en geheeld
in het stil schoonheid dromen

van het innerlijke kind

9 Ajpu of Licht

de weg van de wijze vrouw
langs diepe ravijnen
over hoge bergen
zwervend, zoekend en tastend

naar de fasen van de tijden
vermijden gevechten en slechten
conflicten tussen haat en nijd
in een tijd die zielen bevrijdt

door de lichte nevel uit zwaarden
vol vergeving en klein genieten

Welkom

Welkom

we komen
in vrede
en liefde

wil een ieder
die niet in vrede
en liefde is

nu het plein verlaten

 

We spreken en zingen
over van harte zijn
de pijn daargelaten
in gesprek met het kind
dat niets leuker vindt

dan met lampjes
door de nacht dwalen
we halen de waanzin
van de kast

en lassen een pauze
vol plezier en spel

in

3 Ix of Jaguar

zij sluipt en wandelt
door dichte wouden
we houden stil en
luisteren naar het
fluisteren van de wind

een kind op de rug van een vrouw
snelt een jaguar in een rouwe kreet
voorbij en laat deze mensen voor nu

vrij voortgaan

hun bestaan staat al op de rand
van de afgrond
een kratermond
is voorbij de bocht
ze zoeken verder op hun
levenstocht

13 B’atz of Aap

dans met mij
rondom de leegte
zwarte zon
zwarte gaten
in gesprek
over onze hoofden

ze beloofden
gouden bergen
herbergen
reptilianen
in witte gewaden
zeggen Plejaden
maar ook daar

is het de onware
volheid
die de leegte
heeft gevuld

ze hebben gesmuld
van de lichte liefde
haar gebroken
geloken ogen
kijken haar aan

door het duister
kijken en schouwen kan zij

berouw komt na
de zonde

daarboven
daarbuiten
daaronder

buiten het binnen
waar de gouden draad
gereed ligt

en de kunstenaar
bijstaat
in de scheppingskracht
de liefde lacht
heel zacht

11 Toj of Offer

laat het hof
zijn stem verheffen
effen de wegen
plavei het pad

de ratten slingeren
hun tanden in armen
verlammen de weerstand
in elk land

denken ze

 

laat de lof
zichzelf herscheppen
behep mij met moed
het goede te doen
en het lot te

draaien tot in de poriën
van de zielsverlangens
die stil begraven wachten
tot jouw hand

alles heelt

dievin

De dievin is diep in haar hol
gekropen,

want er lopen heldere geesten
die doorzien

heb jij haar misschien gezien?
Met haar boeveggen belegt

zij de harten en levens van onwetenden
vergeten zijn de vroedvrouwen die

de kennis hebben begraven om deze
tegen dievinnen te beschermen

waar zijn deze geheimen
vandaag de dag gebleven?

Pathocratie

Heb jij nog enige illusie
over democratie nu een groepsfiets
met zeven mensen nauw verbonden
aan een bierfiets en K(l)ausaal verband

waarin Nederland is uitgeleverd
aan wat grote monsters die
Satan soms nog overtreffen

we heffen het glas
op een gezond
gelukkig jaar

met een pathocratisch verzet
op uit oud ijzer gevormde fiets

bulchirona

bulchirona

klinkt als
geen woord
maar wel
grappig

bulchirona
weldra een nieuw
woordenboek
maken

vanuit
deze vijf jaren
corona lockdowns

laten we aanvangen
met verzamelen
van nieuwe taal

die ooit
prachtige
herinneringen

uit trauma
tekent

8 Kame of dood

generaties
levens
duizenden
jaren

overmacht en zachte
misleiding in lichte
overmaat oogsten zij
zielen

en bloed

draken bestaan
en ondergaan
gedaanten veranderingen

in de hemelen zingen
de godinnen en roepen
een halt, dat traag
gestalte krijgt …

als ik je mis

als ik je mis
mij steeds weer
vergewis
van een stille
leegte

als ik je mis
mij dagelijks
bewust van
het groot zwijgen
jij mens

die het leven
overgaf aan
krachten die je
koste wat het kost
wilde weren

in het dienen
van verkeerde goden
uit dwaalleer
aan je toegebeden
in onschuld aanvaard
de sekte
heeft een ziel genomen
en demonen gekomen
om jou te besturen

Lucy Campbell

ik mis je

Zonneleen

Zonneleen een woord dat zon en Midgard
intens en volmaakt verbindt
het inner-kind raakt in de basis van haar
vergeten gedachten en dieper weten

de krachten wachten op herschepping en herinneringen
die de kinderen van morgen bij geboorte nog dragen
en door pillen en prikken verdreven tot de nadagen

van de kinderen van Jormungand, die hun zeeën over land
hebben uitgespreid met golven die meer bedolven
dan gewenst is voor het leven dat Midgard

haar kinderen heeft willen geven.

Ooit komt de dag, dat dit zonneleen weer volledig
gedragen de aarde kinderen zal helpen bij hun leven
door de eeuwigheid omgeven met de kracht van Asgard

midgard

zonneleen

opstellingen

in het delen
van een weg
delen van verhalen

hertalen wij
op een bruine bank
een stukje verleden

opstellingen over en weer
en een hele keer in weten
en ervaren

een middag met een
gouden rand en handen
ineen geslagen

voor een betere wereld
die zo wordt verteld
bij jezelf begint

overweging

als je vrede en vrijheid
voor levende mensen bepleit
ben je een misdadiger in de ogen
van de luceferianen
die hun lanen te vol vinden
omdat ze de grip verliezen
zo winden ze er geen doekjes om
en grommen naar het volk
geen donderwolk
die hen stopt
of toch …
… dat de enige ware scheppende God ons helpen en nabij zijn …

3 Imox of Draak

de draak die het midden
van de hoekstenen verslindt
en vertrapt hapt naar kinderen

we verhinderen vooralsnog geen
pedofiel slechts hun jagers waar
de haatmails zich verspreiden

door de hoofden waar de draak
de vuurballen spuwt en huwt
en danst met de dood

 

 

1 Kawoq of Regenstorm

Het weer doet zijn naam
eer aan, hij waait en zwaait
ruw en wild
zij spettert en dendert wit gif
uit haar muil

 

een zuil van waanzin als baard
aan een verrotte zin een kind
draait rondom
de wens om vrede en speeltijd, die
lijdt onder haat

 

zij aanbidden de goden die doden
donder- en straffende vragen om offers
van levende mensen en kinderen
ter lering
en de vermaak steken zij messen
en naalden in lichamen
die zijn toe-ge-eigend in een
honger naar …

 

ja, naar wat eigenlijk …

 

Zij kijkt en huilt haar tranen, zij banen
zich een weg, van hart en oog naar buiten
ze sluiten haar in en slaan met geweld
zij kijkt en wapent zich met iets dat zij
niet kennen en wat de waanzin vergroot
tot de dood intreedt

Boosteren

Galerie Vol Leven
Sylvia Reybroek

Boosteren we de muziek
en boosteren er op los
de rijen zijn de klos
trossen in bossen staan
in het gelid om dit
boosteren te koesteren

verlangen naar rust
in hoofd en leven
geen gedoe meer en vrij
om te gaan en staan
welaan de vrijheid
gekoppeld aan de booster

computer en alles
verbonden in de boostercloud
en gedachten uiteen gejaagd
belaagd als attractie vol
beweging in hoeken

Betekenis booster: Aanjager, Attractietype, Kermisattractie, Merk van een scootmobiel, Radioversterker