11 Kame of Transformatie

de elektrische ladingen
tintelen in hoofd en handen
het hart duizend tranen latend
we spreken met ogen en zwijgen

met de tong, die slechts de
oppervlakkigheden weet
af te tasten op zoet en zuur

 

the electrical charges
tingling in head and hands
the heart shedding a thousand tears
we speak with eyes and silence

with the tongue that knows only the
superficialities
scanning for sweet and sour


Geef een reactie