13 Iq of Wind

Laat weer en wind
regen en storm
alles weg razen
dat pijn en verdriet
onrecht en zorg
als juk op de mensheid
heeft gelegd
deze 26.000 jaren

 

Let weather and wind
rain and storm t
hrashing everything away
that pain and sorrow
injustice and care
as a yoke on humanity
has laid
these 26,000 years

11 Ajpu of Licht

hef je gezicht op
open je geweten
opdat vergeten wijsheid
de prijs leert zien
van onbevangenheid
altijd het medicijn
in om het even
welke levenspijn

raise your face
open your conscience
that forgotten wisdom
learns to see
the price of open-mindedness
always the drug
in any case what
pain in life

10 Kawoq of regenstorm

jij de adem
van het buiten
in het midden
door en daar
gelaten

ze spreken niet
praten in cirkels
zonder taal in vol zwijgen

helemaal opgerold
onder een dekbed
belet niets je alles
te laten en stilte
uitvergroot te leven

 

you breathe
from the outside
in the middle
by and there
Left
they don’t speak
talking in circles
without language
in complete silence
completely rolled up
under a duvet
nothing prevents
you from everything
and silence
enlarged
to live

 

Tweede Kerstdag

spookboeking op een nota
hoe leg je de lat
lager en een
zesentachtig jarige uit
hoe nummers en betalingen
werken
diensen die garen spinnen
bij diensten waar
geen mens om vraagt

we dagen Ziggo uit
de dame vriendelijk
hulpvaardig sluit
wat opties toe en dan
wordt het spookbedrag
gecrediteerd

nu de rust hervatten
het Kerstvieren herstellen
bellen doen we minder
en weten wat je doet
is met enig roet beslagen
ouder in dagen
jong in hart

 

a ghost booking on a note
how to set the bar
bearing and a eighty-six year old
from how numbers and payments work
those spinning yarn
at services where no one asks for
we challenge Ziggo
the lady friendly helpful
closes some options
and then becomes
the ghost amount
Credited now resume
calm restoring Christmas
we call less and know
what you’re doing
is covered with some
soot older in days
young in heart

 

 

6 Tz’ikin of Adelaar

als ik hoog vlieg
en onder mij
een prooi ontdek
er geen plek is
in mijn maag
zweef ik voort

als ik hoog vlieg
en onder mij
een prooi ontdek
maag en lijf leeg
duik ik diep
in vertrouwen

when I fly high
and below me
discover prey
there is no place
in my stomach
I float on

when I fly high
and below me
discover prey
stomach and body empty
I dive deep
in confidence

5 Ix of Jaguar

Jager, jij daar
in de moeraswouden
zo stil je
voortgaat op je
zachte voeten

we groeten
het leven en
omgeven ons
met een warme jas
en tas proviand
op weg
naar het beloofde
land

Hunter, you there
in the swamp forests
so quiet
you continues
on you soft feet

we salute
life and surround
us with a warm jacket
and bag provisions
under way
to the promised
land

4 Aj of Stok staf

In het (zee)graf graven wij
een kleine onderdeur en kleuren
de basis entiteiten rood
en groen en doen alsof
het leven een protocol gedreven
gegeven is

niets is minder waar
het gevaar van dit inzicht is
dat je dagen overhoop gegooid
en het midwinterfeest ontdooit
in een tafel

met Lev.

In the (sea) grave we
dig a small underdoor and colors
the basic entities red and green
and pretend life a protocol driven
is given

nothing could be further
from the truth the danger of this insight
is that your days
are turned upside down
and the midwinter festival
thaws in a table with

Lev.

Een woensdag

een wandeling met een vriend
koffie met relatietips, met manlief erbij
samen aan de wandel

gesprek met de bank
met een verre kennis
nichtje levend in Calgary

dan de illusie van een antwoord
op een WOO verzoek dat het doek
van nevel nog niet voldoende
weet op te trekken
we plakken er een vervolgvraag aan

dan bestaat het een vriendin het
om uit een twijfelachtige bron
weer heel andere informatie te geven

en denk ik aan die belastingdienstbrief
heeft het over belastingdiensten die
Anbi status hebben bij wetsfictie …

al de antwoorden van verschillende overheidsdienaren spreken elkaar tegen hoe komen al die spookverhalen of wat ze in Den Haag desinformatie noemen toch naar boven drijven … ­čÖé

3 E of Weg

lieve, leg je mij
neder en teder
je handen
op mijn rug
en buik

als warme kruik
het leven in
yin en yang
ademend

zo vloeien
onze wegen
samen in een
en weer uit

namen getekend
in handen van
een schepper

en de onze
als scheppers
van deze dag

2 B’atz of Aap

leef je naam
open het geheel
en dans
met vreugde
in regen
onder grauw
wolkendek
de heks
slaapt

tot in de lente
als de elfjes
haar wakker
kussen frist zij
het duister
kleurrijk
aan en op-licht

 

live your name
open the whole
and dance
with joy
in rain
under grey
cloud cover
the witch
Sleeps
see you in the spring
like the elves
her awake
pillow she frists t
he dark colorful
light up

Die stilte
ijzige wind
een zilverreiger
krijgt de schrik
van de middag
om een vrouw
op een paarse fiets
een racer haar voorbij

ze vliegt vrij
vol paniek
van ons af …

haar kwetsbare schoonheid
en zoektocht naar gaten
in bevroren ijswater

Een uitnodiging voor een kerstborrel in Doorn … op de fiets, door de prachtige buitengebieden … kom ik daar, zijn de mensen die mij hebben uitgenodigd er niet … ken er niemand.

Een ruimte overvol met mensen, druk en gezellig in gesprek. Een stereo met muziek en discobollen die draaien. Twee blaffende honden. Ik heb een kop thee gedronken en ben weer naar huis gefietst … De prikkels en diverse geluiden vormden een groot contrast -met de stilte van een wintermiddag in de vrieskoude- op de fiets.

2,5 uur van huis … 33 km gefietst … alleen, met de natuur en soms een file van boeren en buitenlui onderweg, over landweggetjes, met witte reiger die haar middag met mij deelde …

13 Toj water-offer

dan in de diepte
dalen wij in stilte
een ruimte vol
genegenheid en
tederheid in

ondanks de wanhoop
en het vreemde beloop
tekent het patroon
van een eenvoudig
te oogsten gewas

het was daar dat
de moeders hun tranen
als voeding voor leven
in een streven naar waarheid
ondergronds in kelders
gezet, op scherp stellen

ze vertellen verhalen
traumatische hertaling
een ervaring die
generaties sporen zal
tekenen in waanzin
en misbruik ontstaan

Woorden

Woorden die automatisch
naar voren stromen
stembanden in beweging gezet
strengen totale beweringen
in-tonatie zet door een man
op een stoel naast dat beeldscherm

een zware zwerm woorden en vragen
benemen zwaarden hun slagkracht
de macht van het woord beschouwt
dat beeld wordt stevig opgebouwd

totaliteiten en rariteiten in een hypnotisch verdienmodel
idealen en idiomen brouwen een basismodel uit niets
sluit je oren op, je geweten toe en doe dat wat
de groot ultieme God zegt die jouw alle macht geeft
of niet …

Wie durft het denken te wisselen

voor vergeten weten in onwetendheid?

 

11 Kej of Hert

de beweging verstaat
het geheim van de
vrije metselaars en
broederschappen
die aan de weg timmeren
met leugens en bedrog

 

de beweging danst haar
geheimen tot in de
verre toekomst, voorbij
alle leugens en bedrog
zijn ontmanteld
wederom omgeven
door zon en zuiv’re liefde

Brief aan de toekomst

Houten in 2030

een huis met een hart
op een groot plein
tussen mooie eikenbomen
cirkels van licht
stralen uit het pand
inspiratie alom in de kunst
op podia
in ateliers
in ontmoeten

toneelspelen om het mooie
en pijnlijke vorm te geven
waar het omgevormd wordt
tot een gouden dans

een huis met een hart
op een groot plein
gevuld met mensen
die scheppen en spelen
van groot tot klein
gelach vult het plein

9 Kan of Transformatie

de baarmoeder
draagt het kind
van de laatste
vrouw die nog
kan baren

grote gevaren
op de loer
een vloer vol bloemen
een beek helder water
voor later

 

the uterus
carries the child
of the latter woman
who still can
give birth
major dangers
lurking a floor
full of flowers
a stream of clear water
for later

8 K’at of Hagedis

de vruchtbaarheid
begeleid gedachten
schapen scheppen
illusies buitengewone
conclusies
in een veelvoud
aan geloof

dat geen grondslag
vindt
in wijsheid

 

fertility
guide thoughts
scooping sheep
illusions extraordinary
Conclusions
in a multiple
to faith
that no basis have
 in wisdom

7 Aq’ab’al

zing zuiver de zoete
melodie en vergeet
de illusie van licht
als je door de nacht
heen

een
dagenraad wil kussen

 

sing pure the sweet
melody and forget
the illusion of light
if you go through the night
away
one
dawn wants to kiss

Brief aan mijn tienertijd

he natte meid
ik zie je strijd
je rijdt in tranen
alleen over
de koude dijk
daar bij die sluis
huilend
halverwege

zal ze springen
gewoon gaan
het bestaan
is niet te verstaan
zo leeg en pijnvol
het bordje te vol
de moeder altijd
in bed en zwanger
belet je te praten
over de natte dwijlen
die in de klas
worden gegooid
het getreiter van
de lagere school
gaat frivool door

 

he lieve meid
ik zie je strijd
je rijdt in tranen
alleen over
de koude dijk
het ijs bijna gezet
iets belet je
te gaan

je moeder kan het bestaan
alleen niet aan
en wie zorgt er voor haar
als jij nu vertrekt?

Een koude band
verkleumde hand
een meisje alleen
tussen school en thuis
geen veilige plek
in haar leven …

Desinformatie ontleed

Galerie Vol Leven
Sylvia Reybroek

des-informatie
in Van Dale
niet te vinden

bij de overheid al reeds
een pagina geschreven
over een niet bestaand
zelf gemaakte oorlogsterm
die ferm wordt herhaald
en vertaald naar believen

woorden
framing
blaming

ontneemt mensen zicht
op de diversiteit die men predikt
veelal omgekeerd bezigt

betekenis/desinformatie
betekenis/des
1des (bijwoord) 1des te meer daarom nog meer; des te erger dat maakt het nog erger; hoe (of: des te) sneller je werkt, des te eerder ben je klaar 2des (lidwoord; oude genitief m en o) 1van de, van het: de heer des huizes

5 Imox of Tristan en Tristate

is er nog wel ergens
een begin in het einde
vervlochten nu
de koning en koningin
hun stad vervlechten
en gaan inbedden
op een vierkante hectare
zodat ze de gevaren
van verzet
nog meer controleren
en al het leven beheren

is er nog wel ergens
een einde in het begin
vervlochten nu
de koning en koningin
nog sterker dan de VOC
hun laan laten opgaan
in een digitale waanzin

 

Tristan

Tristatecity

4 Ajpu of Licht

laat de zon
hart en ziel
verwarmen
en omarm mij

leef mijn naam open
en heropen de levens
die verloren zijn
geraakt

volkomen heel

genezen geboren

 

let the sun
heart and soul
heat
and embrace me
live my name open
and reopen lives
who are lost
touched completely
whole healed born

3 Imox

de waanzin van de wereld
het grote rad van fortuin
opent wat kruinen

In duizenden tuinen
groeien  hoge bomen
die de wind niet kunnen vangen

ze dronen met geweld
de rust terug
eisen waarnaar
ze verlangen

 

zuiver bloed en geen weldenkend mens
die de grens van de morgen nog zal halen
slechts de AI gekoppelde zombie
zal de norm en normie in duister dragen

 

 

the madness of the world
the great wheel of fortune
opens some crowns
In thousands of gardens
tall trees grow
who can’t catch the wind
they drone by force
peace back
requirements
to which they desire
pure blood and not a right-thinking person
who will still reach the limit
of the morning just the AI linked zombie
will carry the norm and norm in darkness

2 Thijax

Helderheid van geest
leest zich traag doorheen
een vaag vermoeden
├ę├ęn vraag dropt druppels
op een regenboog steen

die alleen haar kleuren
in de zon verdeeld
de stralende waterval
verbleekt
hiermee

 

Clarity of mind
reads slowly through
a vague suspicion
one question drops drops
on a rainbow stone
that only colors hair
distributed in the sun
the radiant waterfall
pale herewith

 

 

1 N’oj of Aarde

dankbaar denk je
aan die jaren
dat je volop op reis
en tegen de prijs
van wijsheid en onderzoek
een hoekje vol schrijft
in gemaakte herinneringen

we zingen in heimwee
reizen nu in dagdromen
en komen wonderbaarlijke
plaatsen en momenten
tegen op onze weg

 

grateful you think
to those years
that you are traveling
in full
and at the price
of wisdom and research
writes a corner
full of in made memories
we sing in homesickness
travel now in daydreams
and come miraculous places
lovely moments
on our way

13 Ajmaq of Uil

Zo de heilige vormen
de zonnen verlaten
in gesprek met zielen
laten wij het gaan

zo bestaan wij
bij de gratie
van creatie

hier op Aarde
viert de manipulatie
hierin hoogtij

we zijn vrij om hier
al dan niet van los te komen
we dromen en vliegen
in zachte nachtvluchten
en zien de kleinste puntjes
vuurvliegjes licht
in onze uilenvlucht.

 

Thus the sacred forms
leaving the suns
in conversation with souls
let’s go this
is how we exist
by grace of
creation
here  on Earth
celebrates the manipulation
in this high tide
we are free to stay here
whether or not to detach
from we dream and fly
in soft night flights
and see
the smallest dots
fireflies light
in our owl flight.

12 Tz’ikin of Adelaar

ben jij je gewaar
van het gevaar
onverschilligheid
oneindigheid

grote hoogte
gouden zaken
graankorrels
zoeken zich ruimte
om te groeien

vruchtbare aarde
verdort
wacht en zacht

later opent zij
haar baarmoeder
de hoeder
van leven

 

are you aware
of the danger
indifference
infinity
high altitude
golden business
Grains l
ooking for space
to grow
fertile soil
withers wait and soft
later it opens her
uterus
the keeper of life

11 Ix of Jaguar

he lieve jij
sla jij
je armen
om mij heen

laat me niet
alleen en laaf
het samen

aan de omarming
eindeloze verwarming
van Moeder aarde

 

hey dear you
do you
hit your arms
around me
don’t let me alone
and cowardly it together
to the embrace
endless heating
of Mother Earth

10 Aj of stok staf

Lief ik laaf mij
aan vreemde smaken
ze braken nog gal
immer meer en bang
voor de kracht
van scheppende liefde

 

Lief jij begiftigd
met een ragfijn geweten
en vergeten kennis
doet er alles aan
om door te gaan
vol scheppende liefde

 

Lief mens laten wij
samen de vrede in vriendschap
hervatten en respectvol
begiftigd de handen
blad laten raken

 

Dear I feed myself
to strange tastes
they still broke bile
ever more and so scared
for the power of creative love
Dear you endowed
with a gossamer conscience
and forgotten knowledge
does everything
you can to continue
full of creative love
Dear man let us
peace in friendship
together resume and
respectful endowed
hands let leaf touch

 

9 E of Weg

laat me
dansen
spelen
met taal
zo helemaal
mentaal
zijn

opdat de pijn
geen azijn voelt
opgetild wordt
in een eindeloze
vlindervlucht

 

let me
dance
play with
language
so totally
mental
be
so that the pain
no vinegar feels
lifted in an endless
butterfly flight