2 K’at of Hagedis

waar je duale denken
de wenken van de tijd
doorheen de nachten
verblijdt met dromen
wanen en realiteiten
die ondanks en dankzij
de redelijke ratio
vanzelfsprekendheden
vragend op de kop zet

where your dual thinking
the beck and call of time
throughout the nights
rejoices with dreams
delusions and realities
which is despite and thanks to
the reasonable ratio
self-evident questioningly
turned upside down


Geef een reactie