12 Oc’of Hond

laat me zacht
het lachen horen
van het kind
dat diep van binnen
is

 

laat me zacht
het huilen horen
van de moeder
die diep van binnen
ziet

 

dat de pijnen
uitvergroot zijn
deze dagen
diep van binnen bij
velen

leave me soft
hear the laughter
of the child that
deep inside is
leave me soft
hearing the crying
of the mother
which deep
inside
See that the pains
be enlarged
these days
deep inside at
many

11 Toj of water en vuur

wat als water door vuur
wordt aangestoken en brandt
dan landen daar duivels tussen
kinderen en hinderen slechts
de moedigen, een goeden
stukjes van de restanten
van het oude paradijs dat
als draak tegen elke prijs
vernietigd en verslagen
dient te worden met een Lucifer
van oud hout

 

what if water by fire
is lit and burns t
hen devils land in between children
and hinder only the brave, a good
one pieces of the remains
of the ancient paradise
that as a dragon at any price
destroyed and defeated
should be with a Lucifer
of old wood

6 K’at of Net

waar je gevoel gevangen is
in oude karmische pijnen
azijn in wonden voelt
je wezen bedoelt het leven

kun jij je vol-le-dig omgeven
met wijze introspectie
helend verwarmen wij ons
in eigen en universele armen?

 

where your feelings are trapped
in old karmic pains
vinegar in wounds feels
your being means life

can you surround yourself
fully with wise introspection
healing we warm ourselves
in your own and universal arms?

5 Aq’ab’al of dageraad

in vroege schemering
is de ontreddering
groot alsook
de verwondering

at early dusk
is the upheaval
large as well
as the wonder

The word Aq’ab’al signifies “darkness.” In K’iche’ Maya, the term “good night” is Xoq aq’ab’. But this sign is also the first light of dawn upon the horizon. It is the moment when darkness and light are equal. It is dusk and dawn, the equal night and day of the equinoxes, the “in between” times. We cannot come fully to the light until we have recognized and understood our own darkness. This is a time when we may easily “walk in between the worlds.”

Gemeente Houten

Vier en drie is zeven
ze weven samen
een groot
multi-culti bedrijf
dat stijf staat
van spanning

de bemanning
wisselt dagelijks
toezicht per bedrijf

ik lijf verwondering in
om de onzin en waanzin
van privaat en publiek
domein dat samen
een plein vult.

https://organisaties.overheid.nl/38261/Gemeente_Houten…
Contactgegevens Gemeente Houten | Overheid.nl

13 Thyax

Laat ons dan samen
de handen ineen slaan
opstaan tegen onrecht
en langzaam het ware

ontdekken en hervinden
verborgen verhalen ophalen
uit het verboden gemaakte
verbonden met al het leven

8 Aj of Staf

laten we liefhebben
alles wat anders is -dan jij-
mensen die vrij zichzelf
willen leven, zo van harte
gezichtspunten delen

laten we liefhebben
alles wat groeit en geen mens
is, doch geschapen door Haar
de moeder van alle leven
dat zij van harte draagt

 

(geïnspireerd op een interview met Mattias Desmet)

4 Toj

Water en vuur
pure bronnen
voor het leven
op Aarde

in dankbaarheid
aanvaarden wij
de werkelijkheid
nemen tijd om

te bezinnen
en beminnen
kinnen tegen elkaar
klimmen wij op …

(kinnen in dubbele betekenis hier)

Water and fire
pure sources
for life
on Earth

in gratitude
we accept reality
take time to

to reflect and love
chins against each other
we climb on…

(chins and kin in has double meaning in Dutch)

I.m. de geliefde

de geliefde
wordt gemist
een laagje
overlevingsvernis
dat zichtbaar
wordt in volle dagen

in een beeld
dat gezocht
en gevonden is
van serpentijnsteen
alleen en samen
in herinnering

het is de liefde
de relatie die zoveel
pijn heeft opgevangen
als de wereld je gevangen
hield in een overval
op het buitenste
en binnenste zelf

langzaam delf je het
leven verder open …

haar wijsheid loopt
onzichtbaar wijzend
met je mee

een en een
is altijd meer dan twee
als samen een team
van kennis, weten en wijsheid
samenvoegt …

en de ogen blijven stralen
met koud geperste lijnzaadolie

1 Kame of Transformatie

Het had al over moeten zijn
de magische beïnvloeding
van dat diep zwarte kwaad

Ondertussen laten de velden
met reflecties hun liefde en wijsheid
in ademtochten vloeien

bemoeien zich slechts met liefde en wijsheid
de tijd gaat door, een koor is stil gevallen in
verwarde waanzin uitgegeven door zwarte

magie
tragedie
gevat

in illusie en traditie
vol dwaling

 

It should have been over
the magical influence
of that deep black evil
Meanwhile, the fields
with reflections their love and wisdom
flowing in breaths
interfere only with love and wisdom
time goes through a choir has fallen silent
in confused madness issued by black magic
tragedy
witty in
illusion
and tradition
full of error

Nee is nee, maar hé …

Gesprek met de wethouder
over dorpsdichters in Houten
meer achtergronden over een
eerder besluit van Jan Overweg

van blauw naar rood
als onmogelijke weg
die uitleg
landt
in de Landen.

Vouw mijn handen
om een kop
kruidenthee.

Voor mij is dit nee
een kans
anderen zien een
gebroken lans …

Erkenning en ondersteuning zijn fijn
als dat pijn van conformatie geeft
leef ik liever arm
vol rijke ideeën.

Bureacratie

de illusie van democratie
gewurgd in duizenden regels
internationale en lokale structuren

we gluren over de randen
van het mogelijke
zoeken naar lekken
om het onmogelijke
mogelijk te maken

hersens kraken en handen
blijven schrijven
mensen glimlachen naar elkaar

 

Met een knipoog ...
Regels zijn dood, mensen leven

Vlajerie

altijd blij
en gastvrij
naar elkaar

zomaar landen
kop koffie in je handen
een vlaai met fruit

rondom in de mond
’n volle smaak
licht gekraak
van die korstbodem

hier nodig ik je uit
om de tijd te nemen
voor open ont-moeten

mag ik jou begroeten?

mijn specialiteit
is vrouwelijk rond
en zacht zoet gebak

zo je wilt een hartig broodje
als kadootje aan elkaar
gastvrij in smaak en gebaar.

Multipersoonlijkheid

Drie mensen in je hoofd en lijf
met eigen namen, beamen
door een half jaar heen gezien
dat alleen geheelde lieden
het vliegen waarlijk leren

Je ene naam is warm, lief, betrokken
deelt de kennis oprecht, vervuild door
twee andere persoonlijkheden in je hoofd.

Je tweede naam is de rechter, advocaat
met een heerlijk sausje meesterschap
als Vedisch religieus leider.

Je derde naam is de profeet die
vanuit de hemel waarheid uitstort
niet getoetst aan liefde, wijsheid
of enig mededogen.

Hosje de leerling, schrijft blind zijn
onverwerkte trauma’s en pijn neer
in eindeloze epistels en wee die man
of vrouw die zich afvraagt of deze
waarheid wel past in samen leven
naar Natural Law, in liefde en wijsheid

Altijd een luisterend oor dat gehoor
wil geven aan jouw getraumatiseerde
innelijk wezen.
Zolang je jouw waarheid en koninkrijk
ook echt alleen voor jou als wet en waarheid
weet te doorleven.
Waar enige vraag als mening wordt gezien
wordt de traumatische pijn
azijn in de grote boze buitenwereld

 

13 Kan of Slang

jij leeft
geeft adem
tochten in
reizen door

werelden vol
vorm en kleur
dikke deuren die
openen en sluiten

zo boven, zo beneden
zo binnen, zo buiten

als een geheelde
ziel ten goede komt
verstomt het geweld
wel tellen de krachten
en machten vol pijn
azijnspuiten naar buiten
het liefst in jou

de pure zuivere
binnenkant die
onschendbaar zou
moeten zijn …

 

you live
gives breath
tours in travel
by worlds
full shape and colour
thick doors that open
and close
so above
so below
so inside
so outside
as a healed soul
benefits silences
the violence however,
the forces count and powers
full of pain
vinegar spraying
to the outside
preferably in you
the soul
pure inside
that would be
inviolable
must be…
Van Jaguar Wiskom: There are three day signs which relate to the archetype of Feathered Serpent. One of them is Iq’, which is Feathered Serpent as the wind god, the primal creator spirit who appears in the first few pages of the Pop Wuj. The day sign Aj is the K’iche’ equivalent of the Aztec Acatl (Reed), and relates to the historical Toltec spiritual teacher called Topiltzin Quetzalcoatl.
Kan (Yucatec: Chicchan) simply means “snake” in K’iche’ and symbolizes Feathered Serpent as a manifestation of the energy within the body which is called koyopa.
Koyopa literally means “lightning.” If you are speaking to a campesino with no interest in costumbre (the ancient ways), he is probably referring to actual lightning in the sky. But if you are speaking to a daykeeper, he’s probably talking about the “inner lightning.”
This inner lightning is perceived as a serpent. Bolts of lightning are “serpents in the sky.” This inner lightning or koyopa is a feminine power. My friend Doña Maria told me that when she was a young girl her elders (people born near the beginning of the 20th century) always told her that girls ought not to stare at the lightning, because the affinity between women and lightning was so intense that overly sensitive individuals could easily fall out of balance.
The koyopa is also a messenger. It sends us signals by causing a trembling in one of the 13 major joints in the body. Often, this trembling comes to daykeepers as they perform the divination ritual, and it means that a special message is coming to them from the ancient gods.

Hoera 3 jaar

drie jaar -die kleine bengel-
wordt je niet zomaar
die peuters kwetsbaar
in draagkracht
flexibel in draaglast
passen en meten
vergeten niet te eten
van het lekkere zoet
op en rond dat feestje

dat je ook nog
luisteren moet
is voor de een
wat eenvoudiger
dan voor de ander

o, wat ben je groot
als mamma vast naar huis gaat
waar jij nakomt met een buurvrouw
om te laten zien
waar jij woont

of met handen vol druiven
door de poort naar huis
paradeert, leergierig gekeken
naar de hand met de schaar
die zomaar blauw zoet uit de boom
tovert

10 Iq of Wind

woorden stromen en glijden
stilletjes door het water
zien haviken en adelaars
zwevend door de lucht
de pen verzucht in zwijgen
en laat de ziel van harte
spreken …

 

 

 

words flow and slide
quietly through the water
see hawks and eagles
floating through the air
the pen sighs in silence
and leave the soul
wholeheartedly
speak…