2 Kawoq of Regenstorm

zacht ontwaken
braken en verzaken
is opnieuw voorbij

voor mij een dag
waarbij het gezag
slechts bij een ligt

het gezicht gericht
naar een kloppend hart
zoeken naar

zuiver vergeten
helder weten

 

soft awakening
vomiting and renunciation
is over again
for me a day
where the authority
only at one
face directed
to a beating heart
search for
pure forgetting
clear knowing

Geef een reactie