4 Tz’ikin of Adelaar

balans
tussen
boven
en
beneden

we glijden
beneden van
een hoge
glijbaan
staan met

open mond
omhoog te staren
gevaren voorbij
averij gemeten
vergeten de pijn
woorden van azijn
we zijn
levend
mens van vlees
en bloed
bezield

naar ik hoop

balance
sheet between
above
and
downstairs

we slide
below from
a high slide
stand with

open mouth
stare up
beyond dangers
damage measured
forget the pain words
of vinegar
we are alive
man of flesh and blood

Animated I hope


Geef een reactie