12 Aq’ab’al of Dageraad

ergens staat
geschreven

waar we zijn
gebleven

in de tijden
die cirkelen
rond de Bron

het begon
met milde waanzin
werd krankzinnig
bio-technocratisch

voor een deel
van de schepping

ergens staat
geschreven

waar we gaan
de morgen

straalt

 

somewhere it says
written where we are Remained
in times that circle around
the Source
it started with mild madness
went insane bio-technocratic
in part of creation
somewhere it says
written where we go
the morning
Radiates

 


Geef een reactie