8 E of Weg

leg me de wegen voor
keuzes op kruisingen
de bezuinigingen dragen

hun kruis en per abuis
mengen we overheden
met commerciële bedrijven

we lijven de leugen in
als zijnde waarheid
omdat het altijd zo is geleerd

omgekeerdheden uit verledens
tot zeven generaties door en voort
bordurend gaan wij …

 

present me with the roads
choices at intersections
bear the cuts their cross
and by mistake we mix
governments with commercial companies
we incorporate the lie
as being truth because
it’s always been learned
that way inverses from the past
up to seven generations
through and on
embroidery we go…

Geef een reactie