13 N’oj of Aarde

de denker stapt
in de basis
en legt zacht
jonge eieren
in het nest
opdat zij traag
de broedsels van
morgen naar
vandaag kunnen
halen

 

 

 

 

the thinker steps
basically
and lays softly young
eggs in the nest
so that they may be slow
the broods
of tomorrow
to today
you can get

Reacties

13 N’oj of Aarde — 2 reacties

Geef een reactie