10 Iq of Wind

woorden stromen en glijden
stilletjes door het water
zien haviken en adelaars
zwevend door de lucht
de pen verzucht in zwijgen
en laat de ziel van harte
spreken …

 

 

 

words flow and slide
quietly through the water
see hawks and eagles
floating through the air
the pen sighs in silence
and leave the soul
wholeheartedly
speak…

Geef een reactie