4 Toj

Water en vuur
pure bronnen
voor het leven
op Aarde

in dankbaarheid
aanvaarden wij
de werkelijkheid
nemen tijd om

te bezinnen
en beminnen
kinnen tegen elkaar
klimmen wij op …

(kinnen in dubbele betekenis hier)

Water and fire
pure sources
for life
on Earth

in gratitude
we accept reality
take time to

to reflect and love
chins against each other
we climb on…

(chins and kin in has double meaning in Dutch)


Geef een reactie