8 Ajmaq of Uil

de ouders
voorouders
levende
herinneringen
in celgeheugens
en dna gevat

bijbelverhalen
en mysteries
aan oude kennis
gelinkt

klinken volkomen
anders
dan geleerd
op school
in kerken

 

the parents
ancestors
living
memories
in cellular memories
and dna captured

bible stories
and mysteries
to ancient knowledge
linked

sound completely
different
than taught
at school
in churches


Geef een reactie