1 Kawoq of Regenstorm

kom maar regen
water en laat
de westenwind
het kind in leegte

patenten en centen
die gevangen worden
hordenlopers gevloerd
de boer ploegt

voort
nog wel
amper
dat wel

 

come rain
water and let
the west wind
the child in emptiness

patents and pennies
caught
hurdlers floored
the farmer plows

on
yet
barely
that is

 

Regen kommen
Wasser und lass
der Westwind
das Kind in der Leere

Patente und Cents
gefangen
Hürdenläufer am Boden
der Bauer pflügt

auf
doch
kaum
das ist


Geef een reactie