Woorden

Woorden betekenen dingen

in het midden ligt een hart

verwart zoekt de ziel

naar de wijsheid in een steen

 

 

 

 

Words mean things

in the middle lies a heart

confused the soul searches

for wisdom in a stone

 

Worte bedeuten Dinge

in der Mitte liegt ein Herz

verwirrt sucht die Seele

nach Weisheit in einem Stein


Geef een reactie