4 Toj of Water

waar water en vuur
een uur later
dan verwacht
in verlangen
naar ruimte
hun wegen vinden

winden we
speelpoppen op
draaien ze
pirouetten
op spitsen

 

where water and fire
an hour later
than expected
in longing
for space
find their ways

we wind up
puppets
they spin
pirouettes
on spires

 

wo Wasser und Feuer
eine Stunde später
als erwartet
in Sehnsucht
nach Raum
ihre Wege finden

wir wickeln
Marionetten
sie drehen
Pirouetten
auf Türmen


Geef een reactie