5 Etznab of Vuursteen

waar je gezondheid
nog immer verglijdt
in vergetelheid
in waarachtigheid
verborgen in wanen

we bestaan bij de gratie
van de liefde en geluk
dat in een klein lachje
gelegen je dag
niet meer stuk krijgt

dat geluk
draagt je leven

 

where your health
still slips
into oblivion
in truthfulness
hidden in delusions

we exist by the grace
of love and happiness
that in a little smile
Lying your day
won’t break

that happiness
carries your life

 

wo Ihre Gesundheit
noch rutscht
in Vergessenheit gerät
in Wahrhaftigkeit
verborgen in Täuschungen

wir existieren durch die Gnade
der Liebe und des Glücks
die in einem kleinen Lächeln
dein Tag liegt
nicht zerbrechen wird

dass das Glück
dein Leben trägt


Geef een reactie