11 Kan of heilig leven

Waar zijn we gebleven
achtergelaten
in gesprekken
over nu en later
praten we in stilte
wil het leven
niets meer dan
genadebrood
dat wij erven uit
verderf

verlossing is gelegen

in vragen

vragen

vragen

stellen we ze nog

deze existentiële vragen?

 

where were we
left behind
in conversations
about now and later
we talk in silence
life wants
nothing more than
bread of grace
that we inherit from
destruction

salvation lies

in asking

ask

questions

do we still ask them

these existential questions?


Geef een reactie