12 Kame of Transformatie

vliegen wij over
generaties pijn
lijden en onderdrukking
van bewegingen en symptomen

wonen we in vertrouwen
land vol hoop
waar liefde nog wil wonen
vol beweging en overgave

aan de scheppende
handen van creatiekracht
die liefdevol wacht
op ons be-ademen

 

we fly over
generations of pain
suffering and oppression
of movements and symptoms

we live in trust
land full of hope
where love still wants to live
full of movement and surrender

to the creative
hands of creative power
that lovingly waits
for us to breathe


Geef een reactie