11 Ajpu of Licht

hef je gezicht op
open je geweten
opdat vergeten wijsheid
de prijs leert zien
van onbevangenheid
altijd het medicijn
in om het even
welke levenspijn

raise your face
open your conscience
that forgotten wisdom
learns to see
the price of open-mindedness
always the drug
in any case what
pain in life


Geef een reactie