8 K’at of Hagedis

de vruchtbaarheid
begeleid gedachten
schapen scheppen
illusies buitengewone
conclusies
in een veelvoud
aan geloof

dat geen grondslag
vindt
in wijsheid

 

fertility
guide thoughts
scooping sheep
illusions extraordinary
Conclusions
in a multiple
to faith
that no basis have
 in wisdom

Geef een reactie