6 K’at of Hagedis

droom je me wakker
help je me laten
praten later wel verder
door en tenen
in koud bergwater
later wordt het helder …

dream me awake
help you let me
talk later
through and toes
in cold mountain water
later it becomes clear …

träume mich wach
helfen Sie mir, damit ich
später reden
durch und Zehen
im kalten Bergwasser
später wird es klar …


Geef een reactie