8 Tz’ikin of Adelaar

ergens de lucht

zie ik het offervuur

van een oude vrouw

en nog oudere man

ze bidden en smeken

om landingsrechten

van het leven

hier op aarde …

somewhere the sky

I see the sacrificial fire

of an old woman

and even older man

they pray and beg

for landing rights

of life

here on earth …

 

irgendwo der Himmel

sehe ich das Opferfeuer

einer alten Frau

und eines noch älteren Mannes

sie beten und betteln

um Landerechte

des Lebens

hier auf Erden …

 

 

 


Geef een reactie