6 No’j of Aarde

Bewaar de herinneringen
opgeslagen in je d n a
weldra een activatie
realisatie van dromen die
verder dan hier in mij
voorbij drijven
ijzeren- en gouden vijlen
dweilen met de kraan
gesloten …

Keep the memories
stored in your d n a
soon an activation
realization of dreams that are
beyond here in me
float by
iron and gold files
mopping with the tap
closed …

Bewahren Sie die Erinnerungen
gespeichert in Ihrem d n a
bald eine Aktivierung
Verwirklichung von Träumen, die
jenseits hier in mir
vorbeischweben
eisen und gold feilen
wischend mit dem Wasserhahn
geschlossen …

 


Geef een reactie