1 Q’anil of Ster/konijn

De angst voor het dieper weten
vergeten wijsheden is zo groot

verlangen naar zuivere dagen
vragen die behoeften duiden

op het zuiden de overvloed
van een oogst die alle verbeelding
overgroeit.

 

The fear of deeper knowing
forgotten wisdom is so great

longing for pure days
questions that indicate needs

to the south the abundance
of a harvest that all imagination
overgrows.


Geef een reactie