13 Imox of Waanwereld

waar wanen
dromen kruisen
pluizen demonen
het laatste leven
en bezieling
uit

en

vernielen met
de liefde op hun hielen
alle laatste leven
dat nog wil wonen
op een aarde
die leeft

liefheeft wie schept
en bemint, het kind

eert en de wijze
adopteert

where delusions
dreams cross
fluff demons
the last life
and inspiration
from

and

destroy with
love at their heels
every last life
that still wants to live
on an earth
that lives

Loves who creates
and loves, the child

honors and the wise
adopts

 


Geef een reactie