9 No’j of Aarde

het hoofd danst
met handen
op het hart

dartelt
over bollen
sneeuwklokjes

de hokjes
sluiten tegels
regels daar

gelaten in
gesprek met
jouw wijsheid

 

the head dances
with hands
on the heart

darts
over bulbs
snowdrops

the cubicles
close tiles
rules there

left in
conversation with
your wisdom


Geef een reactie