4 Kej of Hert

de persona
woont
in duizenden
kaartenbakken
zullie kakken
over namen
zetten hakken
op nekken
en strekken
de fraude
verstrekkend
met grote
kracht en macht
voort
tot het kind
hoort
van het bedrog
en zoekt
tussen de goden
naar de persona’s
hun doel zin
en wanen
die de lanen
met ziekte
vullen

 

the persona
Lives
in thousands
card boxes
They mock
about names
put heels
on necks
and stretching
the fraud
far-reaching
with large power
and power forth
to the child
Hear
of deception
and searches
among the gods
to the personas
their purpose
sense and delusions
those avenues
with illness
fill

Reacties

4 Kej of Hert — 2 reacties

Geef een reactie