2 Kan of Slang

waar het leven
gelijk esculapen
een ring
in cirkels
pulseert

jongleert macht
met laatste kracht
om de volmacht
veilig te stellen
velen bellen aan

met vragen over
het voortbestaan
van fictieve namen

 

where life
equal esculapen
a ring
in circles
pulses
juggles power
with last force
to obtain the power
of attorney
secure many
ring the bell
with questions
about survival
of fictitious names

Geef een reactie