De gemeentelijke kerk

De gemeente
als bedrijf
of grote kerk

bemerk vandaag
het verschil niet
ril bij de
eeuwige onwetendheid

altijd en immer
de glimmende das
zo een strikje in rood
dat alras
verzwart
in verwarring

(gemeenten zijn bedrijven met automatische ANBI status)


Geef een reactie