5 Iq’of Wind

waai maar en zwaai
de takken leeg opdat
wintermaanden hun
koesterende inkeer
in gang zetten

 

just blow and wave
the branches empty so
that winter months
their nurturing repentance
set in motion

Geef een reactie