Triangel dialoog

de triangel
een melodie
danste plezier
in het orkest
waar koper
nog steeds de
boventoon voerde

en gezette
blazers steevast
twee stoelen
nodig hadden om
hun partijtje te
kunnen aanschuiven

niemand kende
de componist
en waar de tonen
vandaan kwamen
heeft niemand
hen ooit gemist

er was geen muziek
voor geschreven het
geheim plezier kwam
pas tot leven als de
dirigent de triangel
een tik had gegeven

wil melker
17/07/2022

de beweging
ging van buiten
naar binnen
en terug

tonen werden gezet
er werd gelet op de groep
niet om de roep
van de ziel

toen de stem werd gedempt
een witte jurk en bestemt
tot bespelen
van een triangel
werd de angel

van zuivere ziels-tonen
nog niet gesmoord
ongehoord de blijdschap
in vervu(i)lde boodschappen

 


Geef een reactie