overweging

als je vrede en vrijheid
voor levende mensen bepleit
ben je een misdadiger in de ogen
van de luceferianen
die hun lanen te vol vinden
omdat ze de grip verliezen
zo winden ze er geen doekjes om
en grommen naar het volk
geen donderwolk
die hen stopt
of toch …
… dat de enige ware scheppende God ons helpen en nabij zijn …

Geef een reactie