3 To’j of Offer

waar het karma
dharma aantast
verrast de dag ons

zonsopkomst
beneveld
in novembermist

 

Karma hier bedoelt als: handelen of actieDharma hier bedoelt als: Metafysisch de grondslag waarop de schepping 
en de universele wetten van de natuur berusten.
2. Individueel een factor tot bewustzijnsontplooiing.

Geef een reactie