Ridder

de kinderen spelen
in het grote bos
een los geslagen
windvang spel

Corinne Britzel

ze racen en rennen
spelen het verleden
in een razende vaart
gepaard met gejoel

je voelt het vuur
en de zilverberken
werpen klatergoud
uit zonlicht en blad


Geef een reactie