1 I’x of Jaguar

Spring jij daar
zomaar doorheen
alleen met mij
vrij gelaten
bespreken wij
de geslagen gaten
in de wereld van
hoop
liefde
menswaardigheid

spring jij daar
door de hoepel een
koepel die draait
vrij bewegend
cirkelen zij
verborgen geheimen
verbeelden de tijd
hoop
liefde
rechtvaardigheid

 

You jump through that
just like that
alone with me
left alone
we discuss
the punched holes
in the world of
hope
love
humanity

you jump there
through the hoop a
dome spinning
moving freely
they circle
hidden secrets
represent time
hope
love
justice

 

Du springst da durch
genau wie das
allein mit mir
allein gelassen
wir diskutieren
die gestanzten Löcher
in der Welt der
Hoffnung
Liebe
Menschheit

du springst dort
durch den Reifen einer
sich drehende Kuppel
sich frei bewegt
sie kreisen
verborgene Geheimnisse
die Zeit darstellend
Hoffnung
Liebe
Gerechtigkeit

 


Geef een reactie